Därför bryr vi oss om en inverterad räntekurva

Av Johanna Kull

15 aug 19

Share

Världsekonomin tappar fart och tecken på en annalkande lågkonjunktur har senaste veckan oroat värdens börser. Igår kom ytterligare en då räntan på tioåriga amerikanska statsobligationer för första gången sedan finanskrisen föll under räntan på de tvååriga statsobligationerna. Räntekurvan inverterade som det heter på finansspråk. Något som fick världens börser att vända nedåt på bred front. Men vad innebär egentligen inverterad räntekurva? Varför är det en så dålig signal och hur tillförlitlig är den?

Vad är inverterad räntekurva

När det är billigare för ett land att låna pengar på lång löptid, vanligtvis 10 år, än kort löptid t.ex. 3 månader eller 2 år. I det här fallet är det räntan på amerikanska tioåriga statsobligationer som är lägre än räntan på tvååriga statsobligationer.

Vad indikerar inverterad räntekurva?

En räntekurva ska i normalfallet inte invertera. Att ta tid på sig att betala tillbaka lånet ska vanligtvis kosta mer (högre ränta) är att snabbt betala av sin skuld. Så är inte fallet nu och att räntekurvan nu inverterat, det innebär att marknaden förväntar sig lägre räntor i framtiden. Detta tyder på att man tror att ekonomin kommer att tappa fart och kommer att behöva stöd från en mer expansiv penningmarknadspolitik.

Är det en signal om att en lågkonjunktur väntar?

En inverterad räntekurva är utan tvekan en signal som får läggas i den negativa vågskålen och historiskt har det varit en närmast säker signal om att en lågkonjunktur lurar bakom hörnet. En invertering mellan amerikanska 10-åringen och 2-åringen har har skett tre gånger sedan 1980 och alla gånger har den följts av en lågkonjunktur. Dock så har ekonomin i snitt fortsatt att ånga på i drygt 1,5 år innan ekonomin vänt. Även börsen har historiskt fortsatt upp ca ett år efter själva inverteringen.

Den inverterade räntekurvan är med andra ord en signal att ta på allvar, men vi får inte glömma att historik på intet sätt är ett facit för framtiden. Värt att beakta är också att den ekonomiska verklighet vi befinner oss i just nu, är markant annorlunda mot hur det varit vid tidigare tillfällen. Sedan finanskrisen har centralbanken över hela världen tryckt ut pengar och före en enormt expansiv penningpolitik vilket fått till följd sjunkande långräntor. Så frågan är hur relevant signalen är idag.

Hur ska man som privatperson agera?

Osäkerheten är stor och ingen kan veta hur börsen går framöver. Det vi däremot kan förvänta oss är en relativt stökig börs som kan svänga kraftigt. Då gäller det att man har rätt pengar på rätt ställe. Börssparande är inte ett kortsiktigt sparande utan här har vi vårt långsiktiga sparande som ska växa länge. Så är du osäker, gör ett stresstest av sparandet. Skulle du kunna sova gott om natten även om börsen sjönk 20-30%. Skulle du det inte, då kanske du behöver se över aktievikten i portföljen.

Men fall inte i den alltför vanliga investeringsfällan att köpa aktier/aktiefonder efter att när börsen stigit för att sedan få magont och trycka på säljknappen när börsen fallit. Det är ett beteende som bara leder till att vi köper dyrt och säljer billigt. Enklaste sättet att undvika detta är genom att ha ett kontinuerligt månadssparande som du fortsätter med, oberoende räntekurvor och Trumps twittrande.

Hur gör du?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg