Efter rapporterna – vart ska börsen nu?

En lättandens suck, så kan man kan sammanfatta senaste rapportperioden. Bolagens rapporter för tredje kvartalet var inte alls lika svaga som konjunkturindikationerna antydde, utan kom överlag in i linje med eller något över förväntan. Det fick börsen att nå en ny rekordnivå. Frågan är var börsen ska ta vägen nu.

Starka men valutadopade rapporter

Visst kan man skönja en viss efterfrågeminskning i rapporterna och en del vd:ar valde att ta tillfället i akt att för sämre tider framöver. Överlag var dock inte efterfrågeminskningen alls lika brant som befarats. De svenska verkstadsbolagens totala försäljning var nästan 12 procent högre än motsvarande period ifjol och rörelsevinsterna ökade i princip samma takt. Det går dock inte att bortse från den hjälp bolagen har fått av den svaga kronan. Sedan årsskiftet har kronan försvagats 8 procent gentemot dollarn och 5 procent mot euron. Något som inneburit ren valutadoping för exporterar bolag som har försäljning i utländska valutor men merparten av sina kostnader i svenska kronor.

Rensar vi för valutadopingen i verkstadsbolagens rapporter landar försäljningstillväxten på knappa 3 procent, jämfört med 12 utan hänsyn tagen till valutaeffekter. Denna typ av valutadoping är dock inget man kan förlita sig på långsiktigt. Och håller sig Riksbanken till sin plan att höja räntan kring årsskiftet, i motsats till världens övriga centralbanker som snarare för en mer expansiv penningpolitik, är det möjligt att den extra valutahjälpen är på upphällningen.

Ny rekordnivå på börsen

Bolagens rapporter fick ett gott mottagande av marknaden och Stockholmsbörsen steg över 5 procent i oktober nådde i slutet av månaden en ny all time high-nivå. Men att börsen nu nått upp till en ny all time high-nivå det innebär inte att börsen rusat senaste åren, nej det innebär egentligen bara att vi är tillbaka på samma nivå som vi var i april 2015.

En ytterligare aspekt att tänka på det är att man inte ska blanda ihop aktiekurs med värderingar. Ja, det stämmer att aktiekurserna höga och på all time high nivåer, men det säger egentligen inte speciellt mycket om vi inte sätter det i relation till något. Och tittar vi på P/E talen, alltså aktiekurserna i förhållande till bolagens vinster, då ter sig Stockholmsbörsen högst rimligt värderad. Just nu handlas OMXS30 till P/E 16,7 för innevarande år och på nästa års förväntade vinst till P/E 16. Inte så långt ifrån det historiska snittet på P/E 14-15.

Potential för fortsatt börsuppgång

Att spå var börsen ska stå om tre månader eller ett år, blir aldrig något annat än en mer eller mindre kvalificerad gissning. Och visst finns det orosmoln, inte minst i form av konjunkturavmattningen och den pågående handelskonflikten. Men med tanke på de överlag positiva rapporterna, de senaste veckornas ändå optimistiska tongångar i handelsförhandlingarna och de stora summorna kapital som fortfarande står utanför börsen, tror jag ändå att det finns bra potential för en stark avslutning av börsåret.

Även i ett något längre perspektiv är jag försiktigt positiv. Den ekonomiska avmattningen i år förklaras främst av osäkerhet där bland annat handelsoro fått företagen att bli lite mer försiktiga och lägga sina expansionsplaner på is. Nu går vi dock mot ett valår i USA och med en amerikansk president som kommer göra allt för att bli omvald tror jag att det sannolikheten att komma till en lösning i handelskonflikten ökar markant. Något som skulle ge en ordentlig vitamininjektion och öka på bolagens investeringsvilja.

Frågor att ställa dig

Ingenting är som sagt säkert och skulle handelskonflikten eskalera snarare än gå mot en lösning, kan det svänga snabbt. Det måste man vara medveten om, det tillhör spelet regler på börsen. Jag säger inte att det är roligt, men man bör kunna sova gott om natten även de perioder då börsen tappar säg 10, 20 procent på ett par månader Det har hänt förr och det kommer hända igen. Se till att du tål detta genom att spara rätt pengar på rätt plats.

Bara ditt långsiktiga sparande hör hemma på börsen. Är det pengar du inte ska använda på kanske 10 år, ja då spelar dagens tillfälliga bössvängningar mindre roll. Nej då bör du snarare fokusera på att du har en diversifierad portfölj, att du sparar lite hela tiden och att du snarare använder en tillfällig nedgång till din fördel och då är beredd att fylla på lite extra i portföljen.

Vad tror du om börsens utveckling resten av året?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg