Ett år med Avanza Småbolag by Skoglund

Av Avanza

25 nov 21

Share

Grattis till dig och mig och alla andra andelsägare – vi har kämpat tillsammans i ett år och det är härligt att Avanza Småbolag by Skoglund är upp med 57% i skrivande stund (19 november). Om du var med från första dagen har du fått 30 procentenheter högre avkastning jämfört med storbolagen (OMXS30), 16 procentenheter bättre än börsen (OMXS) och 10 procentenheter bättre än småbolagsindex (CSX). Men, oavsett i vilken månad du började spara i Avanza Småbolag by Skoglund, så har vi fått bättre avkastning än småbolagsindex, börsen och storbolagen under din tid i fonden.

Är du inte med på resan ännu, så vill jag gärna presentera mig. Jag heter Fredrik Skoglund och jag har tränat i 23 år på min ”idrott” – småbolagsaktier – som aktieanalytiker/strateg i 17 år och som aktieförvaltare i sex år. Jag älskar mitt jobb och kämpar varje dag för att skapa avkastning åt oss andelsägare.

Nedan följer en kort genomgång av bakomliggande skälen till Avanza Småbolag by Skoglund, hur året varit samt hur fondens andelsägare ser ut.

 

Det viktigaste beslutet jag har tagit är att jag har all min familjs sparande och pensioner i småbolagsaktiefonder. Det är klart att jag är färgad av att jag har jobbat med småbolag i 23 år, men, jag har även resonerat pragmatiskt och kommit fram till samma slutsats.

Till att börja med har jag valt aktiefonder, då ränteläget gör att det är svårt för räntefonder att skapa avkastning. Och, blandfonder, som oftast är en just en blandning av aktiefonder och räntefonder, har också haft det svårt att skapa avkastning jämfört med aktiefonder.

Tittar vi sedan vidare bland aktiefonder, så är det lika tydligt att svenska småbolagsfonder är det som har haft bäst historisk avkastning oavsett startpunkt de senaste 16 åren, och därför väljer jag att ha allt mitt sparande och pensionssparande i småbolagsfonder.

Siffrorna i de båda diagrammen ovan kommer från Fondbolagens förenings data och är genomsnittlig avkastning för de fonder inom respektive grupp som funnits från de olika startpunkterna.

Mitt eget track-record av att förvalta svenska småbolagsfonder började för 3,5 års sedan på Länsförsäkringar Småbolag Sverige. I diagrammet ovan återges vilken avkastning jag har fått genom att först vara investerad i den fonden, och sedan växlat över till Avanza Småbolag by Skoglund för ett år sedan. Totalt alltså 224 % avkastning och betydligt bättre än storbolag (OMXS30), börsen (OMXS), småbolagsindex (CSX) och snittet för andra svenska småbolagsfonder.

Det går aldrig sia om hur det ska gå i framtiden, men jag är fortsatt i god form och älskar mitt jobb där jag får bidra till andelsägarnas sparande.

Ett av skälen till att småbolag gett högre avkastning än storbolag tror jag beror på att de växer snabbare (”liten blir stor…”) och de stora bolagen har svårare att växa lika snabbt av förklarliga skäl.

Andra skäl som jag tror är viktiga är: Hållbarhet, digitalisering och transformering – de tre viktigaste trenderna för bolag framåt. Detta kommer skapa både vinnare och förlorare, och de bolag som inte anpassar sig kommer att få det tufft. Jag tror att vinnarna kommer att finnas bland småbolag som kan anamma denna omställning.

Vi tar hänsyn till dessa trender i Avanza Småbolag by Skoglund och vi investerar från de allra minsta bolagen och upp till 75 miljarder i börsvärde. Det gör att jag kan hitta vinnare tidigt och följa med på resan när de växer och blir stora.

Året som gått – andelsägare och fonden

Idag har Avanza Småbolag by Skoglund över 80 000 andelsägare som i genomsnitt har 35 985 kronor sparat i Avanza Småbolag by Skoglund. Vi har 657 sparare som är under 10 år och vi har 24 sparare som är över 91 år, men 81 % av alla sparare finns mellan 18-60 år. Snittåldern är 40,6 år och kvinnor står för 33 % av spararna. Cirka 1,5 % kommer från företag som sparar i fonden.

I genomsnitt står Avanza Småbolag by Skoglund för 4 % av spararnas totala kapital och 10,5 % av deras fondsparande på Avanza.

Det är 12 015 kunder som månadssparar i fonden med ett snittsparande på 788 kronor per månad. Kontinuerligt sparande är väldigt bra, då det innebär att man sprider sin tidsrisk över många olika tillfällen, och kontinuerligt månadssparande gör just det.

85 % av alla spararna i Avanza Småbolag by Skoglund gör det via ett ISK, medan bara 3 % av spararna kommer från tjänstepensionen.

Här är det viktigt att lyfta fram att väldigt mycket av människors framtida sparande ligger i tjänstepensionspremier som betalas ut varje månad. Det är uppskjuten lön till dig som anställd som företaget betalar ut och tar fram pensionslösningar för.

Det är också viktigt att man som sparare är aktiv för det absolut största månadssparande man har och väljer det som är bäst även för ”pensionssparandet”.

Som sagt, oavsett när du började spara i Avanza Småbolag by Skoglund under det första året, så har vi lyckats få högre avkastning jämfört med mycket annat. I ovan diagram visar vi avkastningen för Avanza Småbolag by Skoglund relativt storbolag (OMXS30), börsen (OMXS), småbolagsindex (CSX) och snittet för andra svenska småbolagsfonder från startmånad tills dagens datum. En positiv siffra betyder att avkastningen i Avanza Småbolag by Skoglund varit bättre, och vid en negativ siffra så har det gått sämre, från din startmånad.

För mig som ansvarar för vårt gemensamma sparkapital är detta en bild som betyder väldigt mycket för mig. Det är otroligt kul att se att andelsägarna, oavsett startmånad, har fått en bättre avkastning jämfört med dessa val. Det innebär att jag har gjort bra val för vårt gemensamma sparande.

För att beskriva året för Avanza Småbolag by Skoglund som fond, så är det lättast att återanvända diagrammet för utveckling för fonden ovan. Vi fick en bra start och vår taktiska tanke (vår grundfilosofi är tillväxt) om en 50/50-portfölj mellan tillväxt och värdeaktier fungerade bra från start fram till slutet av april.

Förväntningar om ränteuppgång i början av 2021 låg bakom detta. Så blev även utfallet (se nedan bild), men vår tro att inflationen skulle ta fart och leda till högre räntor slutade fungera i slutet av april. Amerikanska 10års-räntan stod då i nästan 1,8 %, men började falla och bottnade på under 1,2 % i slutet av juli.

Under denna period tappade vi nästan hela vårt försprång mot småbolagsindex. Detta då vi hade en för liten exponering mot de allra högst värderade tillväxtaktierna och fastighetsbolag, samt att börsen var väldigt indexstyrd under sommaren. Det kan du läsa mer om i mitt investerarbrev från i somras.

Även om vi tappade i relativa termer under denna period, är jag glad för att Avanza Småbolag by Skoglund har skapat positiv avkastning både i ett läge när räntorna går upp (se ovan diagram), likväl i ett läge när räntorna går ned. Detta är viktigt för mig, då jag ser Avanza Småbolag by Skoglund som grunden i ett sparande, och då är det viktigt att det fungerar oavsett hur ränteläget i världen ter sig.

Från sommarlovets slut tills nu, har utvecklingen för Avanza Småbolag by Skoglund varit betydligt bättre. Efter en generell nedgångsfas på världens börser inför besked från USAs centralbank kring stimulanser framgent, så har avkastningen tagit fart dels genom att småbolag generellt har börjat gå betydligt bättre (aktier och småbolag är en vintersport), men även genom att våra innehav har levererat extra bra efter sommaren.

Portföljen är fortsatt full av spännande case som vi tror mycket på och samtliga av våra 10 största innehav just nu passar in på hela eller delar av våra tre övergripande teman – digitalisering, hållbarhet och transformering.

Och igen, dessa trender kommer skapa både vinnare och förlorare på lång sikt, och de bolag som inte förändras kommer att få det tufft. Jag tror fortsatt att vinnarna kommer att finnas bland småbolag som kan anamma denna omställning och fortsätta växa sina vinster.

Andelsägare, stort tack för första året, och för er andra, varmt välkomna till resan med Avanza Småbolag by Skoglund om ni vill.

/ Fredrik Skoglund (twitter @Fresko04)

Avanza Småbolag by Skoglund är en matarfond som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i ett mottagarfondföretag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad, informationsbroschyr samt uträkning för småbolagsfonders historiska avkastning jämfört med större bolag se avanza.se/avanzasmabolag Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg