Fonderna som gett 17 procent per år

Av Johanna Kull

01 dec 20

Share

Svenskarna är ett fondsparande folk och det har betalat sig. Inte minst det senaste decenniet då årsavkastningen för de aktiefonder som säljs i Sverige i snitt har landat på 9 procent, enligt Morningstars fondindex. En fondtyp har avkastat hela 17 procent årligen.

17 procent per år i 10 år

Bland vinnarfonderna utmärker sig Svergiefonder som investerar i små och medelstora bolag samt USA-fonder, men framför allt branschfonder med inriktning mot teknik. Teknikfonderna har gett en avkastning på så mycket som 366 procent senaste 10 åren, vilket motsvarar en årsavkastning 17 procent. En fantastiskt bra siffra och något som innebär en fördubbling av kapitalet på mindre än 5 år.

Att förvänta sig en årlig avkastning på 17 procent för hela sitt sparande är väl optimistiskt, men statistiken talar sitt tydliga språk. Det finns stora vinster i att krydda fondportföljen med en eller ett par smalare branschfonder. Ett bra recept är att ha basen i en bred globalfond och en Sverigefond gärna med fokus på små- och mellanstora bolag, och sen komplettera med spetsigare branschfonder i sektorer som man tror har bäst tillväxtförutsättningar framöver.
Att teknikbolagen har goda tillväxtförutsättningar råder det närmast enighet om, och de kan mycket väl återigen stå som vinnare när vi om 10 år summerar ännu ett decennium. Men det finns även andra sektorer som växer och där potentialen är god.

Vilka är framtidens vinnare?

Två fondkategorier som har mycket goda framtidsutsikter är miljöfonder samt fonder som investerar i bolag verksamma inom förnyelsebar energi och energieffektivisering. Kapitalet flödar till så kallade lösningsbolag och ingen annan sektor har en lika stark megatrend i ryggen. Ett exempel på detta  är EU:s nya historiskt stora långtidsbudget, där hela 30 procent är öronmärkt till investeringar för att minska klimatförändringarna. Lägg till USAs kommande mer gröna president och Kinas åtagande om att bli koldioxidneutralt till 2060.

Någpt som ytterligare gynnar bolagen (och därmed fonderna) är det underliggande köptryck från institutioner som kommer av att efterfrågan på aktier som motsvarar kraven på hållbara investeringar har ökat dramatiskt senaste åren. Något som blivit extra påtagligt i år efter att Larry Fink, VDn för världens största kapitalförvaltare Blackrock, i sitt årliga brev till världens företagsledare, skrev hur de inte kommer investera i bolag som inte tydligt redovisar sitt hållbarhetsarbete och klimatpåverkan, samt har en plan för att minska sina utsläpp så att Parisavtalets mål uppnås.

Det här vara bara ett exempel på branschfonder som har potential att sticka ut kommande decennium. Kanske tänker du på någon helt annan sektor. Men att sätta på sig framtidsglasögonen och fundera över var tillväxten finns, är hur som helst ingen dum ide. Kanske lyckas du pricka in just den sektorn som fördubblar ditt kapital på fem år. Men placera för allt i världen inte alla dina pengar där, ju smalare fond desto mindre av kapitalet är huvudregeln. Själv låter jag inte min gröna ”ny energi-fond” utgöra mer än 10 procent av mitt totala sparande.

Här hittar du mer fondinspiration.

Vilka branschfonder satsar du på för detta decennium?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg