Förvaltarens spaningar: 3 hållbara områden med hög efterfrågan

Av Avanza

13 apr 23

Share

Hur ser efterfrågan ut på hållbarhetstjänsterna som bolagen i Avanza Impact by Circulus erbjuder? Vilka områden har stor potential och har de påverkats av den turbulenta inledningen av året? Förvaltaren Joakim By besökte flera av fondens bolag i USA när bankfrossan bröt ut. Här delar han sina spaningar från resan och hur det går för bolagen.

Rent vatten – en bristvara

Behovet av rent vatten blir påtagligt när man är i Kalifornien. Efterfrågan på vatten ökar, samtidigt som utbudet i sig är statiskt och kvalitén blir på många ställen allt sämre. En av de största utmaningarna är PFAS-föroreningar. PFAS är ett samlingsnamn för en grupp kemikalier som har använts sedan 1940-talet. Dessa kemikalier finns i hundratals produkter och är svåra att bryta ner i miljön, vilket har fått dem att kallas ”The Forever Chemical”. Ett tips är att spana in dokumentären ”The Devil We Know” och spelfilmen ”Dark Waters” om ni vill veta mer.

Under mars i år utfärdade U.S. Environmental Protection Agency nya förslag på regleringar för dricksvatten – för första gången på 25 år. Om förslaget går igenom skulle de tillåtna nivåerna av föroreningar bli de lägsta någonsin.

Under resan träffade jag två av bolagen i vår portfölj som arbetar med lösningar på denna utmaning: Montrose Environmental och H2O Innovation. Montrose Environmental är en ledande leverantör av miljötekniska tjänster och har specialiserat sig på PFAS-relaterade tester och analys. Företaget har också utvecklat innovativa tekniker för att ta bort PFAS från vatten och mark. H2O Innovation är ett vattenreningsteknikföretag som har utvecklat avancerade teknologier för att separera föroreningar från vatten, inklusive PFAS. Båda bolagen underströk hur stark ordertillväxt de ser för sina PFAS-lösningar och att de inte ser att det kommer påverkas av den nuvarande turbulensen på marknaden.Joakim By tillsammans med Frédéric Dugré, VD på H2O Innovations, under besöket på Orange County Groundwater Replenishment Center.

Solenergi – stora kursreaktioner och stora möjligheter

Solenergi är fortfarande mycket mer ekonomiskt intressant än andra energikällor, faktum är att sol eller vindkraft är billigare att driva än 99% av all nuvarande kolkraft i USA. Dessutom gynnas solenergin av ett starkt politiskt stöd, inte minst i USA. Ett tydligt exemplet är Inflation Reduction Act i USA där hela solindustrin fått stora skattesubventioner samtidigt som även slutkonsumenten får skatterabatt för att köpa solenergi.

Med det sagt kommer framtiden bli tuffare för vissa bolag. Många mindre solenergibolag, särskilt de som fokuserar på solenergi till privatbostäder, har hög skuldsättning och påverkas när tillgången på kapital stramas åt. Däremot har storskaliga solenergiföretag inte påverkats lika mycket, då de har större tillgång till kapital och mer stabila kundrelationer. I vår investeringsprocess fokuserar vi mycket på det vi kallar ”kvalitetskriterier”, där låg skuldsättning är en av dem, och just nu är det ännu viktigare för solenergibolagen.

5N Plus och Altus Power är två bolag i portföljen som är väl positionerade för att dra nytta av tillväxten inom solenergi. 5N Plus är en ledande leverantör av specialiserade material som används för att tillverka solceller, som exempelvis tellur och selen. Bolaget utvinner en stor andel av dessa material ur industriellt avfall, en cirkulär affärsmodell vars betydelse ökar i takt med att solindustrin växer. Dessutom handlas på en värdering långt under solindustrins snitt.

Altus Power bygger, äger och opererar solparker på industriella och kommersiella fastigheter. Ett område där vi ser god tillväxt de kommande åren. Altus reducerar i snitt sina kunders elkostnader med 20% och minskar deras koldioxidavtryck.

Morgondagens jordbruk – innovativa lösningar i en konservativ bransch

Framtidens jordbruk kräver en mer hållbar och effektiv strategi för att möta de utmaningar som ligger framför oss. EU:s planer på att förbjuda farliga bekämpningsmedel är bara en del av de stora fokusområdena . En viktig del är att byta ut skadliga kemikalier mot bättre och mer naturliga alternativ, det som på engelska heter ”biologicals”. Dessutom kommer automatisering och analys av jordbruksmark att bli allt viktigare för att maximera skördarna, samtidigt som man minimerar användandet av vatten och skadliga ämnen.

På resan träffade jag två av våra bolag inom det här området: Bioceres och Deveron. Bioceres är ett argentinskt företag som har utvecklat en teknik för att skapa grödor som är mer motståndskraftiga mot torka, sjukdomar och skadedjur eftersom de kräver mindre vatten och är mindre beroende av kemiska bekämpningsmedel. Bolaget har även ett stort utbud av biologicals som väcker mer och mer intresse i jordbrukssektorn.

Deveron är ett kanadensiskt företag som specialiserat sig på att samla in och analysera data från jordbruksmarker. De samlar bland annat in data om markens fuktighet och näringsinnehåll. Datan kan sedan användas för att optimera jordbruket och öka skördarna samtidigt som man minskar användningen av kemikalier och andra resurser.

Både Bioceres och Deveron spelar en viktig roll när det gäller att göra jordbruket mer hållbart och effektivt. Genom avancerad teknik och innovativa lösningar kan dessa bolag bidra till att lösa några av de största utmaningarna inom jordbruket idag. Båda bolagen underströk med all tydlighet hur de inte sett några tecken på avmattning under den turbulenta inledningen av året.

Avanza Impact by Circulus 10 största innehav:

Graphic Packaging Holding Co5

Hikma Pharmaceuticals PLC

Advtech Ltd

Volution Group PLC

Park City Group Inc

Maximus Inc

Global Water Resources Inc

GXO Logistics Inc

Kurita Water Industries Ltd

Clean Harbors Inc

Se fler innehav på fondsidan här!

// Joakim By, fondförvaltare Avanza Impact by Circulus.

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. För information, faktablad & informationsbroschyr se avanza.se/avanzaimpact

Relaterade inlägg