Fossilfria globalfonder har gett mer

Av Johanna Kull

12 feb 20

Share

Att investera i fossilfria fonder kostar inte i utebliven avkastning. Snarare tvärtom. Fossilfria globalfonder har gett en bättre avkastning senaste ett, tre och fem åren visar en sammanställning. Och de kostar inte mer. Det finns såväl fossilfria globala indexfonder som fossilfria aktivt förvaltade globalfonder.

Allt fler vill spara fossilfritt. Det är naturligt. Ska vi nå klimatmålen världens enats om i Paris, kommer det krävas stora förändringar och vi måste snabbt lämna den fossila energin. Att då investera i en sektor där den stora delen (kanske så mycket som 80-90 procent) av deras nu kända tillgångar måste stanna i marken, kan te sig märkligt.

Oljeaktier stora börsförlorare

Och rent finansiellt har fossila bolag knappast glatt sina aktieägare de senaste åren. Det blir framför allt tydligt om man tittar på kursutvecklingen olje- och gasbolag relativt övriga börsen. Senaste 10 åren har totalavkastningen för de amerikanska olje- och gasbolagen landat på -45 procent, medan totalavkastningen för breda S&P500 landat på 283 procent.

Nu är aktier i fossila bolag inte speciellt vanligt bland privatspararna, men ofta får vi istället exponering mot fossila bolag via våra globalfonder – de absolut vanligaste fonderna i svenskarnas portföljer. De senaste åren har det dock blivit allt vanligare att fondbolag eller enskilda fonder helt väljer bort investeringar i fossil industri. Det har varit lyckosamt visar det sig. De har nämligen presterat bättre än snittet för globalfonder.

Med hjälp av Avanzas fondlista och Pensionsmyndighetens filtreringsverktyg, tog jag fram en lista över globalfonder som helt utesluter investeringar i bolag som utvinner fossila bränslen. Listan innehåller såväl passivt förvaltade fonder som aktivt förvaltade fonder, och de har en total avgift på mellan 0,34 procent till 1,79 procent. Inte dyrare än andra globalfonder med andra ord.

Högre avkastning alla senaste 1, 3 och 5 åren

Avkastningen för de fossilfria fonderna är bra. Faktum är att de på såväl ett, tre som fem års sikt, gått bättre än snittet bland globalfonder. De fossilfria globalfonderna har senaste 5 åren i snitt stigit 73 procent, jämfört med snittet för alla globalfonder som ligger på 46 procent under samma tidsperiod.

Även senaste året har de fossilfria globalfonderna gått bättre med sin snittavkastning på 26 procent, jämfört med kategorisnittets 15 procent. Visst finns det även globalfonder med fossila innehav som slagit kategorisnittet. Men att påstå att man på något sätt går ner i kvalitet när man väljer fossilfria bolag, det håller helt enkelt inte. Det finns inga som helst belägg för att det skulle kosta i utebliven avkastning att avstå fossila bolag. Snarare tvärtom.

Vilka branscher vill du att dina fonder exkluderar?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg