Fossilfria globalfonder har gett mer

Av Johanna Kull

12 feb 20

Share

Att investera i fossilfria fonder kostar inte i utebliven avkastning. Snarare tvärtom. Fossilfria globalfonder har gett en bättre avkastning senaste ett, tre och fem åren visar en sammanställning. Och de kostar inte mer. Det finns såväl fossilfria globala indexfonder som fossilfria aktivt förvaltade globalfonder.

Allt fler vill spara fossilfritt. Det är naturligt. Ska vi nå klimatmålen världens enats om i Paris, kommer det krävas stora förändringar och vi måste snabbt lämna den fossila energin. Att då investera i en sektor där den stora delen (kanske så mycket som 80-90 procent) av deras nu kända tillgångar måste stanna i marken, kan te sig märkligt.

Oljeaktier stora börsförlorare

Och rent finansiellt har fossila bolag knappast glatt sina aktieägare de senaste åren. Det blir framför allt tydligt om man tittar på kursutvecklingen olje- och gasbolag relativt övriga börsen. Senaste 10 åren har totalavkastningen för de amerikanska olje- och gasbolagen landat på -45 procent, medan totalavkastningen för breda S&P500 landat på 283 procent.

Nu är aktier i fossila bolag inte speciellt vanligt bland privatspararna, men ofta får vi istället exponering mot fossila bolag via våra globalfonder – de absolut vanligaste fonderna i svenskarnas portföljer. De senaste åren har det dock blivit allt vanligare att fondbolag eller enskilda fonder helt väljer bort investeringar i fossil industri. Det har varit lyckosamt visar det sig. De har nämligen presterat bättre än snittet för globalfonder.

Med hjälp av Avanzas fondlista och Pensionsmyndighetens filtreringsverktyg, tog jag fram en lista över globalfonder som helt utesluter investeringar i bolag som utvinner fossila bränslen. Listan innehåller såväl passivt förvaltade fonder som aktivt förvaltade fonder, och de har en total avgift på mellan 0,34 procent till 1,79 procent. Inte dyrare än andra globalfonder med andra ord.

Högre avkastning alla senaste 1, 3 och 5 åren

Avkastningen för de fossilfria fonderna är bra. Faktum är att de på såväl ett, tre som fem års sikt, gått bättre än snittet bland globalfonder. De fossilfria globalfonderna har senaste 5 åren i snitt stigit 73 procent, jämfört med snittet för alla globalfonder som ligger på 46 procent under samma tidsperiod.

Även senaste året har de fossilfria globalfonderna gått bättre med sin snittavkastning på 26 procent, jämfört med kategorisnittets 15 procent. Visst finns det även globalfonder med fossila innehav som slagit kategorisnittet. Men att påstå att man på något sätt går ner i kvalitet när man väljer fossilfria bolag, det håller helt enkelt inte. Det finns inga som helst belägg för att det skulle kosta i utebliven avkastning att avstå fossila bolag. Snarare tvärtom.

Vilka branscher vill du att dina fonder exkluderar?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg

Kommentarer

8 svar till “Fossilfria globalfonder har gett mer”

 1. Enligt BP Statistical Review of World Energy stod fossila bränsle 2018 för 85% av den globala energianvändningen och är det energislag som ökar mest. Man kan tycka att detta inte är önskvärt ur klimatsynpunkt men det är ett faktum. Om fonder eller andra placerare vill sälja aktier i fossilbolag så måste någon annan köpa, genom att välja bort fossilaktier så påverkas endast ägarstrukturen, bolagen driver vidare samma verksamhet som tidigare och enligt BP så ökar efterfrågan på deras produkter. Om det blir stor utförsäljning av fossilaktier så sjunker priset på dessa aktier, som visas i diagrammet ovan, men eftersom efterfrågan på fossila bränsle är ökande så borde vinsten per aktie öka och komma de placerare som går in i fossilbolag tillgodo genom ökade substansvärde/utdelningar. Så hypen att investera i så kallade hållbara bolag lär inte på kort/medellång sikt leda till mindre användning av fossila bränsle och jag tror det hade varit bättre om de större fonderna stannat kvar som ägare i fossilbolagen och medverkat till att dessa bolag satsat vinstmedel på förnybara energislag. Oljebolaget ST1 gör så genom att satsa vinstmedel på termisk energi. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf

  • Med dig enig. Nykter och välinformerad analys, till skillnad från alla skrapa-på-ytan-analyser av övertygade ESG-”experter”.

  • Jag tror den här artikeln kan vara intressant för dig: https://www.pnas.org/content/early/2020/01/14/1900577117 (Social tipping dynamics for stabilizing Earth’s climate by 2050)

   Den beskriver 6 olika sociala förändringar som har potential att hjälpa oss nå parisavtalet. Divestering beskrivs som en av de förändringarna. Inte på grund av att aktier i fossilbolag säljs (eftersom de, som du skriver, bara byter ägare) utan på grund av den förändring i synen på fossila investeringar som divesteringar för med sig.

   Ganska nyligen beslutade bland annat europeiska centralbanken att sluta ge lån till fossila projekt: https://www.ft.com/content/cc78d838-0720-11ea-a984-fbbacad9e7dd och de är inte ensamma om den typen av beslut. Det har direkta effekter på bolags möjlighet att finansiera pipelines och liknande.

   Visst, de kanske skulle tagit exakt samma beslut oavsett om det fanns en trend i att divestera eller inte men jag är övertygad om att, som nämns i artikeln, divesteringstrenden smittar av sig och att det är den viktigaste effekten.

   • Det är en skrämmande utveckling och därför är det viktigt vi fokuserar på klimatomställning för att inte skapa en härdsmälta 2050 med stora problem.

 2. Hej, jag undrar hur dessa fonder kan anses vara fossilfria? När en tittar på innehav i SPP Aktiefond global på Avanza står det att tex att det finns såväl utvinning av oljesand som utvinning av olja i fonden.

  • Det som står i blogginlägget ”som helt utesluter investeringar i bolag som utvinner fossila bränslen” är tyvärr fel. SPPs definition av fossilfria fonder är ”Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.”

   SPP har nyligen beslutat att göra samtliga sina fonder fossilfria enligt ovanstående definition. Förutom det så har de något de kallar plus-fonder där de förutom att exkludera fossil-företag dessutom inkluderar ”lösningsföretag” i motsvarande omfattning. Plusfonder ”…kan investera upp till 10 procent av fondens medel i bolag med koncentration på hållbara lösningar, såsom bolag inom förnybar energi.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.