Globalfond – enklaste sättet att ta del av den nya ekonomin

Av Johanna Kull

31 aug 20

Share

Massiva stödåtgärder och rekordlåga ränteförväntningar har skapat ytterligare tillgångsinflation. Något som kritiker menar riskerar leda till ökade klyftor i samhället. För dig som privatperson finns det emellertid sätt att skydda dig.  

Stockholmsbörsen är snubblande nära en ny rekordnivå, bostadsmarknaden har inte tappat farten som många befarade, och guldpriset klättrade under sommaren för första gången över 2 000 dollar per uns. Samtidigt befinner vi oss i en lågkonjunktur och finansdepartement och centralbanker över hela världen har satt in historiskt stora stimulanspaket. De har sänkt räntor, gått i borgen för kreditmarknaden och bidrar med likviditet till systemet. Allt enligt skolboken och sannolikt helt nödvändigt i denna akuta krissituation som pandemin försatt oss i.

De rekordstora stimulanspaketen och de näst intill obefintliga marknadsräntorna får emellertid konsekvenser. Inte minst i form av tillgångsinflation. För medan den vanliga så kallade konsumentprisinflationen lyser med sin frånvaro, driver stimulanserna upp priset på tillgångar såsom fastigheter och aktier.

När pengar i princip är gratis innebär det inte bara låga lånekostnader för privatpersoner och företag utan också en låg diskonteringsränta. Vilket enligt teorin ska innebära stigande tillgångspriser, däribland aktiepriser. Det som på finansspråk kallas för multipelexpansion.

Vinnare blir de som äger tillgångar. De rika blir rikare om man så vill. Rimligheten och hållbarheten i detta kan man tycka vad man vill om, men faktum kvarstår: I dagens låga ränteläge är det viktigare än någonsin att ha ett långsiktigt sparande i aktier eller aktiefonder. Att äga tillgångar.

Detta är varken svårt, dyrt eller komplicerat. I praktiken räcker det med en billig globalfond. Det är självfallet inte riskfritt, men att ha sitt långsiktiga sparande i en globalfond det är det absolut enklaste sättet att säkerställa att du får vara med på tillgångsinflationens tåg.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg