Händelser att hålla koll på i sommar

Börsen tar inte semester och efter efter den händelserika starten på 2020, är risken för ökad volatilitet hög. Förutom bolagsspecifika nyheter, finns det ett flertal makroekonomiska händelser som kan utlysa korrektioner eller uppstudsar på börsen i sommar. Här är sommarens viktigaste händelser, vilka alla kan vara värda att hålla lite koll på.

Ett händelserikt 2020 passerar halvtid och för divergensen mellan realekonomin och börsen kunde knappt vara större. Medan arbetslösheten stiger och BNP-fallen spås bli de största på decennier, har börsens återhämtning sedan botten i mars varit anmärkningsvärd. Det är mycket möjligt att börsoptimisterna har rätt. Att det värsta är bakom oss och att börsens klättring norrut är helt berättigad. Divergensen mellan realekonomin å ena sidan och börsen å andra sidan, skapar emellertid frågetecken och kan mycket väl leda till en högre volatilitet. Vad som utlöser större svängningar på börsen och när det i så fall sker kan man såklart aldrig veta, men här några möjliga kandidater.

Händelser att hålla koll på:

Smittspridningen – Att Covid-19 inte kommer att försvinna inom en överskådlig framtid står allt mer klart, men så länge smittspridningen inte exploderar och blir än mer okontrollerad, lär börsen vara ganska lugn. Visst kan det komma att krävas ytterligare åtgärder för att minska smittspridningen, i synnerhet för att trycka ned regionala utbrott, men det mest talar för att de inte kommer vara i närheten av så drastiska som de vi såg under våren. Skulle det däremot krävas, är risken för skrämselhicka på börsen påtaglig. Investerarna har prisat in att de värsta nedstängningarna ligger bakom oss och att pandemin förblir under kontroll.

Bolagsrapporter – Vill du bara logga in och läsa ekonominyheterna en gång i sommar bör du fokusera på vecka 29 och i synnerhet fredagen den veckan. Vecka 29 är rapportperiodens mest intensiva vecka och den kulminerar fredagen 17 juli, då sex av börsens tio största bolag släpper rapport. Att rapporterna överlag (de cykliska bolagens i synnerhet) kommer vara usla vet vi, det intressanta är vad bolagen säger om resten av året. Hur ser orderingången ut?

Arbetsmarknadsstatistik – Amerikansk arbetsmarknadsstatistik är alltid intressant och nu mer än någonsin. 2 juli presenterades förvånansvärt stark jobbdata för juni som visade att 4,8 nya jobb tillkommit under månaden, jämfört med förväntade 3 miljoner. Även arbetslösheten sjönk från 13,3 till 11,1 procent. Siffrorna samlades dock in i mitten på juni, alltså innan ett antal stater tvingas stänga ned delar av samhället igen. Högintressant blir således juli månads jobbdata som presenteras 7 augusti. Då kommer marknaden vilja se att den positiva trenden fortsätter.

Räntebesked   – Centralbankernas massiva stimulanser har stöttat såväl reala ekonomin som börserna under våren. Nu vill marknaden se att dessa stödåtgärder fortsätter. För svensk del var såklart  Riksbankens besked första första juli av intresse., där räntan precis som väntat lämnades oförändrad på 0 procent. Allt annat hade varit en skräll. Riksbanken levererade dock en rad andra stimulanser som utökade obligationsköp, definitivt besked om att de ska börja köpa företagsobligationsfonder i september, samt sänkta räntor på sin utlåning till bankerna. Åtgärder som alla visar på vikten av fortsatt stöd och expansiv penningpolitik, men som på det hela taget inte leder till någon större kursreaktion på börsen. För börsens del är amerikanska FEDs besked 29 juli mer betydande. Inte heller här är någon ränteändring att vänta, men marknaden lär vilja försäkras om att den ultralätta penningpolitiken består ett bra tag framöver.

EU-förhandlingar – EU:s föreslagna återhämtningsfond på 750 miljarder euro är tänkt att stötta länder och branscher som drabbats hårdast av Covid-19. Det råder emellertid stor oenighet bland EU-länderna i frågan hur fonden ska utformas. Framför allt vad gäller hur mycket som ska betalas ut i bidrag respektive lån, hur fonden ska finansieras, samt hur pengarna ska fördelas. Videomötet under midsommarhelgen ledde inte till någon enighet utan förhoppningen står nu till ett extrainsatt toppmöte i Bryssel 17 juli, där där EU:s stats- och regeringschefer ska träffas fysiskt på plats i Bryssel. Då kan de förhoppningsvis förhandla fram ett kompromissförslag. Skulle detta bli en långbänk, då kan det skapa oro på börsen. För att fonden behövs, det råder det enighet om.

Amerikanska presidentvalet – med fyra månader kvar till valet har Joe Biden en ledning på drygt 10 procentenheter över sittande president Trump. Skulle Biden under sommaren dra ifrån ytterligare kan det mycket väl få börsen att skaka till. Enligt flera bedömare på Wall Street skulle en Biden-seger vara negativ för aktiemarknaden och enligt en undersökning som RBC Capital Markets genomfört bland institutionella investerare tror majoriteten nu på en Biden-vinst, något som 60 procent tror vore negativt för börsen. Det som mest oroar marknaden är Bidens uttalade vilja att dra tillbaka Trumps skattereform och höja bolagsskatten till 28 procent. Något som enligt Goldman Sachs prognos för 2021, skulle dra ned vinst per aktie för bolagen i S&P500 från $170 till $150.

Och sist men inte minst, den svarta svanen. All som oftast är det trots allt det oförutsedda som får börsen att skaka till. Att det vi så snabbt inpå Covid 19-svanen, skulle få en ytterligare svart svan med samma sprängkraft får dock anses högst osannolikt. Men sommarförkylningar, de kan varken vi eller börsen vaccinera oss mot. Det vill jag inte heller, utan jag hoppas istället kunna dra nytta av en eventuell sommarförkylning på börsen och tar har uppdaterat min bevakningslista och hoppas på det uppdagas några trevliga köptillfällen.

Glad sommar!

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg