Hur bör man tänka kring slopade utdelningar?

Av Avanza

26 mar 20

Share

Coronavirusets framfart grusar bolagens visibilitet och har skapat en våg av utdelningssänkningar av sällan skådat slag i modern tid. Det innebär att närmare 226 miljarder kronor som skulle distribueras till aktieägarna står på spel. Hur bör man tänka i denna situation?

Utdelningen utgör en relativt stor del av totalavkastningen

De senaste 10 åren har 62% av totalavkastningen på OMXS30 kommit från just utdelning, vilket du ser i bilden ovan. Den vita linjen visar totalavkastningen, alltså avkastningen inklusive utdelningen, medan den gröna linjen enbart visar kursutvecklingen. Även om OMXS30 är ett smalt index så är det ändå hem för börsens giganter och 100% av folkaktieportföljen består av aktier från detta index. Trots allt så är det ju så att dessa 30 aktier står för närmare 60% av värdet på hela Stockholmsbörsen. Men det till trots, tittar vi på samtliga 385 aktier, alltså hela börsen, så ser vi faktiskt att utdelningen står för 68% av totalavkastningen under perioden. Lite förvånande måste jag villigt erkänna.

Den amerikanska industrimagnaten John D. Rockefeller sa det bra:

” Do you know the only thing that gives me pleasure? It’s to see my dividends coming in”

Det är onekligen något speciellt med utdelningar och många avanzianer gillar dem. Även om det troligtvis är mer strängt kalkylerande nyttomaximerande att försöka jaga så hög totalavkastning (kurstillväxt + utdelning) som möjligt, speciellt ju yngre du är, så har utdelningarna ett visst skimmer över sig.

Kommer bolagen ge utdelning igen?

Det främsta skälet till att bolagen slopar eller sänker sina utdelningar just nu beror på att coronaviruset skapar enorm osäkerhet, på kort sikt. Den utbudschock som skapades i Kina under deras lockdown har nu utvecklats till att bli en global utbuds- och efterfrågechock samtidigt. Fabriker saknar komponenter och kan därmed inte fortsätta tillverka produkter. Länder stänger gränser varpå turismen försvinner över en natt. Konsumenter håller sig hemma, antingen via påtvingad karantän eller frivilligt för att försöka minimera smittspridningen. Oavsett så påverkas både produktion och konsumtion i en omfattning vi aldrig sett förut och därför har svårt att bedöma effekten av.

På samma sätt som många hamstar toalettpapper så hamstrar nu bolagen likviditet för att säkerställa att de kan betala sina kostnader och övervintra denna period. Bara för att produktionen ligger nere så innebär det inte att fabriken eller personalen inte kostar, samma sak gäller den privata konsumtionen. Intäkterna sinar medan kostnaderna mer eller mindre består.

Förhoppningsvis kommer denna pandemi att klinga av i någorlunda närtid och då är självfallet sannolikheten mycket hög för att ekonomin kommer kickstarta. Jämförelsetalen är relativt enkla med tanke på att mer eller mindre ingen bokar bord på restaurang, biosalongen håller stängt, turisterna lyser med sin frånvaro pga. stängd landsgräns, ja ni förstår. Ju snabbare det går desto större sannolikhet är det att bolagen kommer att dela ut pengar i höst, när dimman lagt sig. Men eftersom vi inte vet hur länge detta kommer pågå så behåller man helt enkelt pengarna som en försiktighetsåtgärd.

På frågan om bolagen kommer att dela ut pengar igen är svaret enkelt, absolut!

När vi gick in i bokslutsperioden var den förväntade utdelningsandelen på börsen (OMXS30) 58%. Det innebär alltså att den genomsnittliga förväntade utdelningen alltså var 58 kronor per 100-lapp i vinst. Utdelningsandelen på börsen ligger klassiskt omkring 30 – 70 procent av vinsten och anges ofta i bolagens finansiella mål eller utdelningspolicy. Kort och gott kan man säga att om du tror att bolagen även i framtiden kommer att tjäna pengar och att virusdimman lägger sig så kommer bolagen också ge utdelning.

Ett flertal bolag har ju faktiskt också sagt att de kommer överväga att distribuera årets utdelning i höst om denna oro klingat av och finanserna tillåter det. Det är nog rimligt att tro att vi faktiskt kommer få se ett flertal utdelningar i höst.

Kan man utgå från dagens direktavkastning?

Börsen har fallit -33,81% som mest i år samtidigt som direktavkastningen baseras på utdelningen i kronor och ören som presenterades i början på året, innan coronaviruset slog till med full kraft. Det gör nivån på direktavkastningen högst osäker. Vi ska dock komma ihåg att utdelningen svänger avsevärt mindre än börskurserna över tid. Riktningen är normalt norrut och de senaste 50 åren har den globala utdelningstillväxten legat på mellan 5 – 7 procent om året.

Det kan vara så att utdelningen sänks lite grann av försiktighet i höst, givet att vi ser utdelningar då. Men det rimligaste att tro är att utdelningarna återgår till den nivån vi förväntade oss i början på året inom rimlig tid. Bolagen kan välja att bibehålla utdelningsnivån, även om vinsten faller kortsiktigt, genom att låta utdelningsandelen krypa uppåt lite grann. Ordalydelsen att vinsten faller kortsiktig är dock viktig här. Vi har sett enorma penning- likväl som finanspolitiska stimulanser för att hålla ekonomierna under armarna under denna period. Om viruset blåser över relativt fort och vi lyckas undvika hög arbetslöshet så finns goda förutsättningar för dagens utdelningsnivåer.

Ett tips här är att ta valfritt bolag och titta i årsredovisningen från åren under finanskrisen. Sänkte eller slopade de utdelningen? Hur länge tog det att återgå till den historiska nivån? SEB, Swedbank och Electrolux slopade utdelningen helt under 2008 för att därefter återuppta den igen. Denna kris är unik, men det är alla kriser. De allra flesta tror nog att viruset kommer pågå i veckor eller månader som värst, sedan bör bolagens intäkter och därmed utdelningskapacitet så sakteligen återgå.

Vilka bolag drabbas hårdast och vice versa?

Bolag med stora fasta kostnader och konjunkturkänslig intjäning och vinst som fluktuerar kraftigt riskerar att drabbas hårt. Likaså bolag som är hårdast drabbade av efterfrågechocken såsom turism/hotell/restaurang/nöjesindustrin. Detta då det finns en risk för att det tar en liten tid innan vi återgår till normala konsumtionsmönster. Vi har tidigare trott att dessa skulle ändras efter kriser såsom exempelvis flygandet efter terrorattentatet mot World Trade Center 2001 men historien visar att vi brukar tendera att så sakteligen gå tillbaka till det ”normala”. Just denna gång tror jag dock att det faktum att många nu jobbar hemifrån kommer snabba på adaptionsgraden av digitaliseringen och molntjänster, med ett flertal bolag som vinnare.

Några av de bolag som kanske kan antas drabbas mindre är klassiska defensiva sektorer. Telekom brukar klassas som en sådan men idag när detta skrivs så sänkte Telia den föreslagna utdelningen med -26%  på grund av deras ”TV & media-enhet” som drabbas negativt av fallande annonsintäkter och uppskjutna sportevenemang. Även om många tänker telefoni så är Telia alltså beroende av annonsintäkter som faller när reklambudgeten hos många bolag dras ned i tider likt dessa samt att sportevenemang ställs in. Det är en viktig påminnelse om att läsa på lite grann om bolagen, två bolag inom samma bransch behöver inte ha samma karaktäristika eller ge samma exponering. I fastighetsvärlden ger Wallenstam exponering mot hyresrätter och Pandox mot hotellfastigheter. I bankvärlden ger SEB exponering mot stora företag och kapitalmarknad i hög utsträckning medan Swedbank inte sällan ses som en bolånebank.

Några tydliga bolag med mer defensiv karaktäristika i dessa tider känner vi nog alla igen. Jag skrev förut att vi hamstrar toapapper och detta kanske tillverkas av Essity som du sedan köper på ICA eller Axfood. ICA delar ut 70% av resultatet och har inte slopat denna. Axfood delar ut 92% av resultatet och har inte heller slopat föreslagen utdelning. Sist men inte minst har vi Essity som också bibehåller sin utdelning och har en utdelningsandel på 47,6%.

Annars är väl en tumregel här att bolag som redan i utgångsläget hade en hög utdelningsandel (utdelning i förhållande till vinsten) ligger i farozonen om detta skulle bli ett utmanande år med fallande vinster som följd.

Kan man fortsatt ha utdelningsinvestering som en strateg?

Har du läst ända hit så ska jag inte trötta ut dig mer, det enkla svaret är absolut. Är du nyfiken på hur man bygger en pengamaskin? I så fall tycker jag att du ska läsa det här blogginlägget som tar upp just den frågan.

 

Lycka till i dessa oroliga börstider och utdelning på dig!
Nicklas

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg