Hur ska man agera när det kommer ett bud på bolaget man äger aktier i?

Av Avanza

23 nov 22

Share

Du loggar in och upptäcker att en av dina aktier rusar, det har kommit ett bud på bolaget. Men vad innebär det egentligen och hur bör du agera nu? Här förklarar Carl Armfelt, förvaltare på Avanza World Tech by TIN, hur du kan tänka och hur han ser på buden som kommit på innehaven i deras fond.

Vad ska man göra när det kommer ett bud? 

Det första du behöver göra är att läsa igenom pressmeddelandet noggrant. Finns det en eller flera större ägare som åtagit sig att acceptera erbjudandet? Rekommenderar dessutom styrelsen att ägarna bör acceptera budet så är sannolikheten hög för att förvärvet går i lås.

Handlas bolaget trots detta en bit under budnivån kan det vara en god idé att invänta acceptperioden för att därefter tacka ja till budet. Väljer du det alternativet är det viktigt att acceptera erbjudandet genom att aktivt svara. Processen kan dock vara tidskrävande beroende av många olika faktorer. En potentiell flaskhals är myndighetsgodkännanden. Anses det sammanslagna bolaget bli alltför dominant i sin nisch kan konkurrensmyndigheter kräva åtgärder, som exempelvis försäljningar av något affärsben. I värsta fall säger myndigheten nej, och affären omöjliggörs.

Är det i stället bättre att sälja bolaget direkt över börsen? Handlas bolaget omkring budnivån (vilket det ofta gör) kan det vara fördelaktigt att sälja bolaget över marknaden och låta pengarna jobba i ett annat bolag i stället för att invänta ovan nämnda process med en potentiellt långdragen inlösen.

Risker och möjligheter

Likt mycket annat på börsen är dock situationen kring bud oftast mer komplex än vad som nämns i ovan exempel. Majoriteten av buden är villkorade till att 90 procent av rösterna accepterar erbjudandet. I praktiken innebär det att minst 9 av 10 aktier måste inkluderas i accepten och lämnas in för att budet ska gå igenom. Anses budet vara för lågt, eller av andra anledningar ogynnsamt, räcker det alltså med att drygt 10 procent av rösterna tackar nej så faller budet.

I andra budsituationer kan stressade konkurrenter eller andra intressenter dyka upp. Med lite flyt blir det en spännande budgivning där friare höjer budet på bolaget flera gånger. Detta gynnar förstås de ägare som hade is i magen och valde att behålla aktierna efter första budtillfället.

Oavsett vad du föredrar är det viktigt att ta ett aktivt beslut och svara på erbjudandet. Behåller du aktierna utan att svara riskerar du att hamna i en mycket segdragen process med tvångsinlösen om budet accepteras. En sådan process kan ta upp till ett par år och aktierna går inte att sälja över marknaden under den perioden.

När kan det vara läge att aktivt tacka nej?

I perioder med exempelvis sämre kursutveckling kan en opportunistisk friare ta chansen att försöka lägga vantarna på ett fantastiskt bolag till ett rimligt pris. Då kan det långsiktigt rationella beslutet vara att tacka nej och behålla aktierna. Viktigt är då att värdera den kortsiktiga, negativa kursreaktionen som ett misslyckat bud sannolikt kommer innebära för aktien. Alternativet, att sälja bolaget på rusningen första tiden och återinvestera likviderna i någon annan aktie eller fond är en möjlighet som bör övervägas.

Bud på innehaven i Avanza World Tech by TIN

Ett uppköp kan vara strategiskt eller opportunistiskt. Strategiska förvärv behöver nödvändigtvis inte öka vinsten för budgivaren på kort sikt utan kan exempelvis genomföras för att öka vallgraven i affären, eller skapa en plattform som möjliggör ökad försäljning i framtiden.

Bolagen som ingår i Avanza World Tech by TIN är nästintill uteslutande världsledare i sin respektive nisch. Att komma över en teknik eller en tjänst med en sådan position skapar möjligheter för en potentiell friare.

Google hade robusta intäkter på sin sökordsmarknadsföring redan 2006, men kunde inte erbjuda kunderna möjligheter att annonsera i videoklipp. Google såg potentialen att kunna erbjuda den tjänsten till sina befintliga kunder via YouTube. Med ett generöst bud i förhållande till YouTubes dåvarande intäkter accepterades erbjudandet och Google implementerade så småningom tjänsten till sina annonskunder. Med kraftfulla investeringar i plattformen förstärktes det totala erbjudandet, vilket varit en av många framgångsfaktorer för Google (numera Alphabet).

Så sent som i början av november bjöd Johnson & Johnson (J&J) en 50-procentig premie för Abiomed, en av de största positionerna i World Tech. Abiomeds världsledande produktportfölj består bland annat av världens minsta hjärtpump. En behandling kan förkorta tiden på sjukhus och skapar möjligheten för patienterna att behålla sitt hjärta utan assistens av exempelvis en pacemaker. J&J planerar att behålla Abiomed som ett fristående bolag men genom att använda sig av sin starka position planerar de att utvidga användandet av produkterna. På så sätt kommer J&J påskynda tillgången och adoptionen av dessa livräddande teknologier för fler patienter globalt, vilket gynnar aktieägarna – men framför allt patienterna.

Sedan fonden Avanza World Tech by TIN lanserades i juni 2020 har sju bolag av fondens 40 innehav erhållit attraktiva bud. Vid majoriteten av tillfällena har positionerna avyttrats innan processen avslutats och likviden har allokerats om till andra världsledande bolag i sin respektive nisch.

Vad talar för fler bud på börsnoterade bolag?

Att spekulera kring potentiella bud är vanskligt, och bör definitivt inte vara den primära anledningen till ett investeringsbeslut. Med det sagt är förutsättningarna goda för ytterligare budaktivitet framöver. Efter flera år av god omsättningstillväxt med rekordmarginaler är balansräkningarna i många bolag starka. Därtill har krig, inflation och räntehöjningar inneburit kraftigt fallande kurser, i synnerhet för bolag med teknikdriven tillväxt. Prislappen för innovativa bolag är helt enkelt lägre i förhållande till omsättning och vinst på många år.

Det som talar emot en ökad aktivitet är stigande finansieringskostnader. Det kostar helt enkelt mer att låna på banken eller obligationsmarknaden för att genomföra förvärv.

När inflationen så småningom toppar ur och marknaden känner sig komfortabel med att prognostisera hur hög räntenivån blir närmaste åren så blir det också tydligare för bolagen hur mycket ett förvärv faktiskt kommer kosta att finansiera. Då bedömer vi sannolikheten som god att förvärvsaktiviteten trappas upp. Vilka bolag som då kommer att uppvaktas är skrivet i stjärnorna. Spekulationer brukar innefatta starka varumärken, marknadsledande positioner, kvalitetsbolag med tillfälligt låg prislapp eller bolag med en lockande tjänst/teknik som kan komplettera befintlig verksamhet.

/Carl Armfelt, förvaltare på Avanza World Tech by TIN

Vill du veta mer om Avanza World Tech by TIN? Här kan du spana in vilka bolag som utgör de 10 största innehaven i fonden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg