Indexfonder – vad är det för något?

Av Avanza

23 aug 18

Share

Indexfonder är ett begrepp som ofta förekommer i spardjungeln och de har blivit allt mer populära på senare tid men, vad är det egentligen och hur fungerar de? Frågorna är vanligtvis många men låt oss bena ut det på ett enkelt och lättförståeligt sätt.

Vad är en indexfond?

För att bena ut detta måste vi först ta oss an termen ”index”. Ett index är en sammansättning av ett antal olika finansiella instrument (räntepapper, aktier, valutor, derivat m.m.) och vanligtvis pratar man om aktieindex, vars namn antyder att det är en sammansättning av aktier vi pratar om. Istället för att titta på enskilda aktier vilket kan liknas vid att själv plocka karameller vid lösviktsdisken så är ett index en färdig godispåse med en samling förutbestämda karameller. Vill du eller jag sen få exponering mot denna godispåse på menyn, ja då är det en indexfond med just syftet att följa det indexet som är rätt väg att gå.

Men vi skulle lika gärna kunna ha ett index som utgörs av 30 skolelever i årskull 9 som mäter den sammanlagda ökningen i längd under ett år.

Nåväl, tillbaka till spardjungeln.. det vanligaste aktieindexet i Sverige är OMXS30 som istället för en skolklass innehåller de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. I dagsläget har vi 377 aktier på hela Stockholmsbörsen men just dessa 30 är de som handlas mest och som tillsammans storleksmässigt utgör närmare 60 % av hela värdet på börsen och därmed är de relevanta och intressanta att följa som ett tvärsnitt av börsen i stort.

En indexfond är en fond vars syfte är att följa prisutvecklingen på ett givet index, exempelvis OMXS30. I vår fond Avanza Zero följer vi just dessa bolag men vårt jämförelseindex är SIX30RX som även räknar med de utdelningar som bolagen i OMXS30 lämnar.

I grafen ovan så är det faktiskt två olika linjer, dels en grön linje som visar utvecklingen för Avanza Zero senaste 10 åren och sedan en gul linje som visar utvecklingen för indexet SIX30RX (OMXS30 inkl. utdelningar). Anledningen till varför man inte kan urskilja dem är att Avanza Zero just fullgjort sitt syfte, alltså att följa utvecklingen på ett givet index, gratis.

Det finns alla möjliga typer av indexfonder, vissa följer den svenska börsen medan andra kanske följer ett globalt index där man får exponering mot hela världen.

Vad är skillnaden på en indexfond och en aktivt förvaltad fond?

En aktivt förvaltad fond vill försöka överprestera sitt jämförelseindex eller ”börsen” och kostar vanligtvis mer än en passivt förvaltad indexfond. De senaste åren har vi sett ett skifte mot billiga indexfonder då långt ifrån alla aktivt förvaltade fonder lyckas slå sitt jämförelseindex. Det betyder dock inte att det gäller alla fonder, det finns många aktivt förvaltade fonder som trots en generellt sett högre prislapp ändå lyckas ”toppa laget” och välja ut börsens guldkorn och på så sätt överprestera börsen, alltså ge valuta för fondandelsägarens (dina och mina) pengar.

Vilka fördelar och nackdelar finns det med indexfonder?

Fördelen med indexfonder är att de är billiga och följer utvecklingen på ett helt index istället för att de är några få utvalda aktier som i värsta fall kanske blir dåliga investeringar. Nackdelen är att du inte kan förvänta dig en avkastning som överstiger börsen då din exponering kan liknas vid en autopilot, det blir varken roligare eller tråkigare än indexet som fonden följer (minus ev. förvaltningsavgift).

Summa summarum en indexfond kommer teoretiskt inte att slå sitt index som den följer men ger spararen en billigt sätt att följa utvecklingen på ett index till en billig prislapp. För dig som vill veta ännu mer om index och indexfonder så har jag både gjort ett poddavsnitt och en fördjupad blogg på temat här.

För vem passar indexfonder?

Jag skulle säga att indexfonder passar för alla. De som vill investera sina pengar på börsen, som historiskt varit det bästa tillgångsslag över tid, men inte riktigt vill, kan eller orkar sätta sig in i hur allt fungerar men vill ha en billig prislapp så är det ett bra alternativ.

För oss som är väldigt intresserade av börsen och gillar att köpa enskilda aktier så kan en indexfond verka som ett komplement eller som en bottenplatta för att få en bred exponering mot börsen för att sedan toppa med väl utvalda guldkorn, alltså enskilda aktier. Någon har en gång sagt att en exponering mot en indexfond i en portfölj är en hedge (ett skydd) mot sig själv och dåliga investeringsbeslut bland de enskilda aktierna.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Relaterade inlägg