Information med anledning av Corona

Oron kring Coronaviruset ökar och börsen svänger kraftigt. Att många känner osäkerhet är fullt förståeligt. Det väcker också många frågor, inte bara från kunder. Vi har därför samlat information om hur Corona fått oss på Avanza att agera i olika frågor. Vi följer löpande myndigheternas rekommendationer och gör vad vi kan för att visa hänsyn. Ta väl hand om varandra.

Hur ska man som kund tänka kring sitt sparande och börsutvecklingen?

Läs Johannas senaste blogginlägg ”Vikten av långsiktighet i coronaoron”.

Mer information hittar du i Avanzapodden.

Riskerar coronapandemin att påverka mig som Avanzakund?

Det rådande börsklimatet har lett till en väsentligt ökad handelsaktivitet. Detta har medfört ökade kundkontakter via kundservice och mäkleriet varför vi hoppas på ditt överseende med de längre kötiderna. Vi gör allt vi kan för att svara så snabbt som möjligt på alla frågor. Vill också hänvisa till svar på vanliga frågor på Avanza.se.

Kan jag pausa min amortering på grund av coronaviruset?

Vi förstår att många är oroliga just nu med tanke på spridningen av coronaviruset. När det handlar om ditt bolån så vill vi därför inte att du ska tveka att höra av dig om din ekonomiska situation är påverkad. Vi kan i så fall hjälpa dig att pausa eller minska din amortering under en period.

Mejla till bolan@stabelo.se eller ring 010-410 35 00.

Vad gör Avanza för att minska smittspridningen?

Vår reception har stängts för spontanbesök. Om du som kund har frågor hänvisar vi till våra digitala kanaler.

Även försiktighetsåtgärder har vidtagits inför Årsstämman för att minska smittspridningen. Ingen förtäring kommer att serveras och målsättningen är att hålla stämman så kort och effektiv som möjligt. Aktieägare som uppvisar influensasymptom eller har vistats i ett riskområde uppmanas att rösta via ombud. Precis som tidigare år finns möjlighet att följa stämman digitalt – här kan du läsa mer.

Vilka åtgärder tas för att säkra verksamheten?

Delar av organisationen har delats upp för att säkra att verksamheten upprätthålls. Interna stormöten har ställts in och vi avråder från möten med fler än tio personer. En stor del av organisationen, däribland IT, arbetar på distans. Medarbetare ombeds också att i möjligaste mån undvika att gå emellan våra två kontor.

Medarbetare med influensaliknande symptom uppmanas att arbeta hemifrån. UD gick i lördags ut med en avrådan för samtliga icke nödvändiga resor utomlands. Med utgångspunkt i detta och den kraftiga smittspridning som sker i omvärlden har beslut också tagits att alla medarbetare som varit utomlands ombeds att stanna hemma.

Vi följer löpande myndigheternas rekommendationer och information om viruset i övrigt.

Relaterade inlägg