Mest köpta aktierna och fonderna

Decenniet har fått en händelserik start. Bättre konjunktursignaler och en rekordstor riskaptit gav en stark inledning, men sedan har oron för coronaviruset slagit klorna i världens finansmarknader och fått även Stockholmsbörsen att backa något. Privatspararna är dock fortsatt positiva och nettoköper såväl aktier som aktiefonder.

Strategierna skiljer sig dock åt. Medan aktiespararna bottenfiskar i förra årets kursförlorare men säljer vinnaraktierna, gör fondspararna precis tvärtom. Ökar på i fonderna som gått bäst, men säljer av de som inte hållit måttet. Här mer om vilka aktier och fonder som lockade/slängdes ut i januari.

Aktiespararna köper bank, säljer hus

Bland aktier är det framför allt investmentbolag som lockar. Investmentbolagen generellt, Investor i synnerhet, har senaste året befäst tronen som privatspararnas absoluta favoritaktier. Det på goda grunder. Oavsett mätperiod har Investor historiskt i princip alltid slagit börsen och bolaget har en solid historik av att höja utdelningen. Visst kan man diskutera nivåer på substansrabatt och huruvida den minskade väl mycket förra året, men det är mest spekulation. Det finns inget facit på vad den ska vara. Är man bara långsiktig, tycker jag spararnas agerande är högst rimligt.

Även bankaktier lockar i januari. Bankerna tillhör förra årets kursförlorare och flera analytiker menar nu att aktierna börjar se billiga ut. Spararna bottenfiskade dock i aktierna under hela fjolåret och antalet aktieägare i de fyra storbankerna ökade med över 60 procent. Innan man fyller på med än mer bank i portföljen kan det därför vara vettigt att se över sin nuvarande exponering mot sektorn och då inte glömma att de vanligaste Sverigefonderna i regel redan innehåller en stor portion bank.

Månadens säljlista domineras av vinsthemtagningar i fastighetsaktier. Fastighetsbolagen har utvecklats starkt i flera år, gynnade av bland annat låga räntor, en stark kontorsmarknad och ökad urbanisering. Trender som inte är på väg att försvinna enligt en fondförvaltare som jag och Nicklas poddade med i veckan. Men visst har fastighetsaktierna stigit kraftigt senaste året och utgör de nu en för stor andel av den totala portföljen, är det helt enligt skolboken att sälja av lite och balansera om.

Fondspararna tror på tekniken

Hos fondspararna är det framför allt Sverigefonder som lockar. Där gör spararna de största köpen på över två år. Här finns det två tydliga fondtyper som urskiljer sig, billiga indexfonder och aktivt förvaltade småbolagsfonder. Aktivt förvaltade Sverigefonder som investerar i större bolag säljer spararna däremot av.

En annan fondtyp som utmärker sig på köptoppen är teknikfonder. De var förra decenniets bästa fonder rent avkastningsmässigt och har i snitt gett en avkastning på 17 procent per år. Det är självklart inget man kan förvänta sig varje år, men att krydda sitt fondsparande med en eller ett par mer nischade fonder som investerar i sektorer med bra tillväxtförutsättningar, kan vara en god idé för den mer aktive fondspararen.

Hedgefonder var den fondtyp som såldes av mest i januari. Hela idén med hedgefonder är att de ska generera avkastning oavsett börsklimat. Detta är också något de tar väldigt bra betalt för. Tyvärr har majoriteten av dem misslyckats. De har inte hållit emot när börsen vikt och inte heller hängt med vid börsuppgång. De senaste 5 åren har hedgefonder som grupp avkastat drygt 12 procent, medan en genomsnittlig aktiefond gett nära 65 procent och en genomsnittlig blandfond 32 procent. Det är klart att det finns undantag, men att plocka russinen ur hedgefondkakan är lättare sagt än gjort.

Har du gjort några förändringar i portföljen så här i början på året?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg