Orangea kuvertet – så läser du det

Av Johanna Kull

11 feb 19

Share

I dagarna dimper det orangea kuvertet ner hos miljontals pensionssparare. Där vi får besked om hur stor vår allmänna pension är och hur mycket den växte under förra året. Jag fick precis mitt och tänkte låta er följa med när jag öppnar det.

Det orangea kuvertet är inte vilket kuvert som helst, utan innehållet ger oss faktiskt en viss hint om hur vår framtid kommer att se ut. Pensionen är vår framtida lön och att den då påverkar påverkar vårt pensionärsliv är rätt uppenbart. Tyvärr tycker många att brevet är svårt att tolka och en tredjedel av oss struntar faktiskt i att öppna det. Låt oss ändra på det. Här går jag igenom innehållet i mitt kuvert.

Värde 2017-12-31

Här ser jag värdet på mina pensionskonton vid förra årsskiftet. Alltså vad jag hade när vi gick in 2018. Inte mycket att orda om.

Beslutad pensionsrätt – baseras på inkomsten 2017

Här ser jag hur mycket pengar det sattes av till min allmänna pension under 2017 (det senast deklarerade inkomståret). Dessa pengar sattes in på mina pensionskonton i december 2018. Det här är alltså pengar som baseras på min inkomst. Mer exakt så sätts det varje månad av en summa motsvarande 16% av min lön till inkomstpensionen och en summa motsvarande 2,5% av min lön till premiepensionen. Det finns dock ett tak för dessa inbetalningar. På inkomster som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp vilket 2018 motsvarade cirka 39 000 kronor i månaden får man ingen avsättning.

Arvsvinster

När en person dör fördelas pengarna som finns på hens pensionskonto ut i form av arvsvinster till andra pensionssparare eller pensionärer inom samma årskull. 2018 fick jag alltså insatt 134 respektive 26 kronor i så kallad arvsvinst på mina konton.

Administrations- och fondavgift

Här visas den avgift på jag betalar för administrationen av min allmänna pension, samt den avgift fondbolagen tar ut för administrationen av mina fonder i premiepensionssystemet. Den ska inte jämföras med fondavgiften i procent. Totalt uppgick dessa avgifter till 120 plus 183 kronor. Inget jag kan påverka och därmed inte mycket att orda om.

Värdeförändring

Det som styr inkomstpensionens värdeutveckling är inkomstutvecklingen i Sverige, alltså våra samlade löneökningar. Knappast något jag kan påverka. Mer intressant är att se värdeförändringen på mitt premiepensionskonto (där får jag ju välja fonder själv). Detta är ingen vidare munter syn denna gång för den landade förra året på -2 749 kronor. Inte superkul, men fullt naturligt med tanke på den negativa börsutvecklingen och att jag enbart har aktiefonder i min premiepension. Men med 35 år kvar till jag ska börja ta ut pengarna, är ett minusår inget jag ligger sömnlös över. Över tid stiger börsen och jag har ett brett sparande som jag är nöjd med. Skulle jag däremot vara närmare pensionen, säg 5 år bort, då skulle det vara hög tid att dra ned risken och lägga över en del i räntor.

Värde 2018-12-31

Sist men inte minst kommer värdet vid utgången av året. Alltså värdet på mitt pensionskonto för några månader sen. Obs, det här är alltså bara värdet på min allmänna pension. Orangea kuvertet innehåller inte den minst lika viktiga tjänstepensionen och inte heller eventuellt privat pensionssparande. Vill du se en prognos för hela din framtida pension gör du det enklast på min pension. Där kan du även jämföra hur du ligger till i jämförelse med andra.

Längst ned på första sidan i orangea kuvertet kommer en bild på vilka fonder jag valt i min premiepension och deras/dess värdeförändring i procent 2018. Här har jag bara en enda fond, men man får ha upp till 5 olika fonder. Oavsett utveckling tycker jag att man ska ta detta tillfälle i akt och se över sina fondval. Vid behov uppdatera dem eller kanske bara balansera om ifall någon fond växt sig oproportionerligt stor.

Glöm nu inte bort att öppna kuvertet!

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer