Pensionsbolaget dribblade med Anders flyttavgift

Av Johanna Kull

28 jan 20

Share

12 800 kronor, blev till 18 800 kr som blev till 6 800 kronor. Ja, beskeden kring hur mycket det skulle kosta Anders att flytta sina egna pensionspengar från Folksam var högst oklara. Vilket är märkligt då ett pensionsbolag, förutom en fast administrativ avgift, enbart får ta ut en avgift som motsvarar återstående anskaffningskostnad. En kostnad som självklart inte borde variera med tusentals kronor beroende på vilken dag man frågar, eller vem man är. Journalist eller vanlig privatperson. Tydligt är i att det är bråttom att få till en ytterligare lagskärpning vad gäller flytträtt för pensionsförsäkringar.  Något vi kämpat för under flera år, men mer intensivt under hösten och Pensionsupproret.

Flyttavgift på 2, 3, 1%

Anders och hans fru valde under sina sista år i arbetslivet att löneväxla, för att på så sätt dryga ut sina framtida inkomster. De startade 2014 och pensionskapitalet i de två försäkringarna uppgår nu till cirka 600 000 kronor. Förvaltningen står Folksam för men efter den mediokra avkastningen på 3 procent 2019 (samtidigt som en genomsnittlig aktiefond steg 28%, en genomsnittlig blandfond 15% och en genomsnittlig räntefond 10%), kände Anders att han ville flytta försäkringarna. Han kontaktade därför Folksam för att kolla villkoren för flytt och fick först beskedet att det plus en administrativ avgift på 400 kronor per försäkring, skulle kosta hela 2 procent av kapitalet. För att sedan få ytterligare ett brev om att det tidigare beskedet var felaktigt och att det kommer att kosta hela 3 procent av kapitalet.

Folksams beteende har sedan dess blivit uppmärksammat av Dagens industri och de valde därefter att sänka flyttavgifterna marginellt. Till 2 procent av kapitalet för försäkringar som tecknats för 1-5 år sedan, och 1 procent av kapitalet för försäkringar som tecknades för mellan 6 och 10 år sedan. För Anders och hans fru innebär det alltså 3 400 kronor per försäkring, 6 800 kronor totalt. Betydligt mindre än ursprungliga 18 800 kronorna, men fortfarande en mycket hög avgift.

Bråttom med ny lag

Tanken med den nya lagen kring flytträtt, som trädde i kraft vid årsskiftet, var att förbättra flytträtten för Sveriges miljontals pensionssparare. Lagen är dock långt ifrån tillräckligt skarp, vilket Anders historia är ett skrämmande tydligt exempel på. En majoritet i riksdagen har dock via ett tillkännagivande gett regeringen i uppgift att återkomma med ett skarpare lagförslag som innehåller ett antal förbättringar om att:

  • Flyttavgifterna ska begränsas till att enbart motsvara de direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen av flytten.
  • Ett avgiftstak på flyttavgiften bör införas där kostnaden uttrycks i kronor.
  • Försäkringar tecknade innan 1 juli 2007 bör omfattas av flytträtt.
  • Möjligheten att införa ett fribelopp vid flytt av små pensionsförsäkringar och automatisk flytt av försäkringar under fribeloppen vid byte av arbetsgivare för utredas.

Finansdepartementet jobbar i detta nu med frågan, och vårt intryck från vårt möte med dem i december är positivt. Jag tror att Sveriges sparare till nästa år kommer att få bättre rättigheter vad gäller att flytta sina egna pengar. Det är däremot extremt tydligt att det krävs en skarp lagstiftning för att säkerställa detta. För Anders historia är bara en av flera exempel som visar på att antal pensionsbolag inte kommer bidra till detta självmant.

Har du provat att flytta en pensionsförsäkring i år?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg