Så analyserar du investmentbolag – privatekonomens bästa tips

Av Felicia Schön

14 dec 22

Share

Investmentbolagen är storfavoriter hos många – både bland nybörjare och miljonärer. Men varför är just dessa aktier så populära? Och hur värderar man ett investmentbolag? Låt mig guida er igenom denna one size fits all-kategori!

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag är ett företag som äger aktier i andra företag, med en affärsidé som bygger på att äga, förvalta och förädla (förbättra) bolagen och på så sätt öka värdet.

Investmentbolag kan vara en bra grund i portföljbygget. Eftersom de består av innehav i flera andra företag, får man en naturlig riskspridning. Därtill har en majoritet av investmentbolagen starka ägarfamiljer som huvudägare. Det bidrar med trygghet då det i regel är långsiktiga ägare med erfarenhet och stort engagemang.

Investmentbolag har över tid presterat bättre än börsen. För tidsperioden 2014–2022 har investmentbolagsindexet haft en total utveckling på ca 230 % jämfört med OMXS30:s ca 58 %.

Det är några av anledningarna till att just investmentbolag är så populära.

Olika inriktningar på investmentbolag

En annan sak som gör investmentbolagen intressanta är deras olika inriktningar och strategier när de köper in sig i bolag.

Inriktningarna kan vara allt från ägarbolagens position i livscykeln (start-up, tillväxt eller stabilitet) till bransch (e-handel, fastigheter eller kanske industri) eller storlek på bolag (små bolag eller stora bjässar). På investmentbolagens hemsida kan man oftast grotta ner sig i deras strategier och innehav.

Genom att ha investmentbolag i sin portfölj kan man på ett enkelt sätt ta del av en gottepåse med just det segmentet som tilltalar en själv.

Enkelt att få exponering mot onoterat

En sak som kan göra investmentbolagen extra spännande är möjligheten att få exponering mot onoterade bolag. Småsparare får sällan möjlighet att investera i onoterade bolag och ofta behöver man investera stora summor.

Trots att det finns många spännande noterade bolag så kanske du fått nys om ett onoterat bolag som du själv tror lite extra på och som din analys pekar mot. Det kan till exempel vara en up and coming nisch med stor tillväxtpotential eller en innovativ konkurrent till befintliga verksamheter. Onoterade bolag innebär dock en stor risk då de kan vara svåra, även för analytiker, att värdera rättvist. Värderingssvårigheten beror i det fallen på bristande tillgång till direkta jämförelsebolag och antaganden i prognoserna.

Annons

Så värderar du ett investmentbolag

Om du är intresserad av att köpa investmentbolag är det framför allt tre termer som du bör känna till; substansvärde, substanspremie och substansrabatt.

Vad är substansvärde?

Substansvärdet kan ge oss en uppfattning om hur investmentbolagen är prissatta och om aktien är köpvärd. Substansvärdet är investmentsbolagets tillgångar minus skulder.

För investmentbolag används substansvärdet i stället för traditionella nyckeltal för att investmentbolag anger värdeförändringar i sina innehav även innan de är realiserade – det betyder att om börsvärdet på ett av investmentbolagens innehav sjunker, så sjunker även substansvärdet och vice versa.

Substansvärdet behöver sedan sättas i relation till hur börsen värderar bolaget, och det är då termerna ”substanspremie” och ”substansrabatt” kommer in i bilden.

Vad är substanspremie?

Kom ihåg att substansvärdet är det samlade värdet på investmentbolagets tillgångar minus dess skulder. Så om investmentbolaget till exempel har ett substansvärde på 100 kronor men aktiekursen handlas till 110 kronor, så handlas bolaget till en substanspremie på 10 procent. I praktiken innebär det att börsen värderar investmentbolagens tillgångar 10 procent högre än vad de faktiska tillgångarna är värda. Det innebär att du i teorin själv hade kunnat köpa varje underliggande aktieinnehav själv till ett bättre pris. Dock kan det vara bra att känna till att det i praktiken inte alltid är möjligt, till exempel i det fall investmentbolaget har ägande i onoterade bolag. Därför är substanspremie inte nödvändigtvis dåligt.

Vad är Substansrabatt?

Substansrabatt är motsatsen till substanspremien. Om investmentbolaget har ett substansvärde på 100 kronor och aktiekursen handlas till 90 kronor, så handlas bolaget till en substansrabatt på 10 procent. Det betyder det att du kan köpa in dig i underliggande aktietillgångar till mindre pengar än om du köpt varje tillgång själv.

Investmentbolaget kan också handlas till en aktiekurs som är exakt samma som substansvärdet – då handlas bolaget kort och gott till substans.

Ska man föredra substansrabatt eller substanspremie?

Om bolaget har en portfölj med enbart noterade bolag är substansrabatt kanske något att sträva efter, men det förutsätter att du själv köper in dig på fördelaktiga nivåer i underliggande aktier. Trots att många investmentbolag handlas till en substansrabatt kan även substanspremie vara rättfärdigat. Dels om du tror att förvaltarna i investmentbolagen har mer kännedom och expertis än du själv och dels om du vill investera i bolag som du inte kan komma åt själv.

Tips!
En av mina bästa vänner när det kommer till investmentbolag är denna hemsida. Här kan du enkelt se vilka bolag som handlas till substansrabatt eller substanspremie.

10 mest populära investmentbolagen

Hos oss är investmentbolag otroligt populärt. På listan över de tio mest ägda aktierna är tre investmentbolag med på topplistan. Om man ser till investmentbolagen som flest äger hos oss så ligger dessa i topp:

  1. Investor B
  2. Kinnevik B
  3. Latour B
  4. Industrivärden C
  5. Svolder B
  6. EQT
  7. Bure Equity
  8. Lundbergföretagen B
  9. Ratos B
  10. Creades A

Hela listan hittar du här.

Investmentbolag ett minst sagt spännande segment att inkludera i din aktieportfölj. Hoppas ni blev nyfikna på att grotta ner er ordentligt i investmentbolagens strategier och innehav.

/Felicia

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg