Så använder avanzianerna värdepapperskredit

Av Avanza

13 dec 21

Share

Under de senaste två åren har antalet avanzianer som använder vår värdepapperskredit i sitt sparande fördubblats. Förklaringen ligger nog delvis i det goda börsklimatet, men också i att själva produkten förbättrats avsevärt. 

För ett år sedan var bara knappt 400 aktier och 20 st fonder godkända för ränterabatt. I våras utökade vi ränterabatten till att inkludera samtliga 1300+ fonder och från och med 13e december blir 600 nya aktier godkända för ränterabatt.

Så hur använder avanzianerna värdepapperskredit i sitt sparande?

Vilka använder värdepapperskredit?

Många tänker kanske instinktivt att de med minst pengar är mest benägna att låna. Det stämmer kanske för ett vanligt blancolån men när det kommer till värdepapperskredit gäller det motsatta.

Bland våra rikare kunder är det väldigt mycket vanligare att använda kredit än bland de som ännu inte hunnit spara ihop till så stora summor. Endast 0,2% av de kunder med mindre än 100 000 i samlat sparande använder värdepapperskredit. Bland våra Private Banking kunder, som alla har minst 3 miljoner i sparande, är det däremot hela 14% som använder kredit. Det är alltså
70 gånger vanligare att använda kredit i den kundgrupp som har mest pengar.

Förmodligen hör det samman med att de rikaste kunderna också tenderar att vara de som har mest erfarenhet och känner sig mest bekväma med att använda hävstång i sitt sparande.

Hur mycket lånar avanzianerna?

Avanzianernas genomsnittliga belåningsgrad ligger på ca 20%, det motsvarar alltså en hävstång på ca 1,25X. Men genomsnitt säger ju inte allt. Vi har en stor grupp kunder som lånar strax under 10% belåningsgrad för kunna låna gratis. Och samtidigt har vi en stor grupp kapitalstarka kunder som lånar betydligt mer och drar upp snittet. Median-avanzianen har en belåningsgrad på 10%. Räknar vi i kronor är den genomsnittliga belåningen drygt 300 000 kr.

Varför använder avanzianerna värdepapperskredit?

Våra kundundersökingar visar att det finns flera olika skäl till varför man använder kredit:

Långsiktig hävstång

Majoriteten av kunderna väljer att belåna sina värdepapper för att få hävstång i ett långsiktigt sparande och det vanligaste är att ha en sparhorisont på mer än 10 år. Vissa använder värdepapperskredit för att försöka replikera AP7 Såfa genom att köpa breda indexfonder och ha en belåningsgrad runt 15-20%

Flexibilitet

Andra använder värdepapperskredit framförallt för att få flexibilitet och snabbt kunna handla även när man inte har pengar på kontot. Exempelvis kan en kredit underlätta när man anmäler intresse för att delta vid nyintroduktioner till börsen (IPOs) eftersom man då slipper ha pengar liggandes på kontot i onödan om man inte får tilldelning.

Istället för torrt krut

Många kunder använder inte sin kredit för tillfället, men vill ha möjligheten att kunna fylla på efter en större sättning. På så vis kan man vara fullinvesterad och ändå ha “torrt krut” att gå in med när börsen går ner. Givetvis betalar dessa kunder inget när de inte nyttjar krediten.

Lägre skatt

Slutligen finns det en grupp som använder värdepapperskredit för att få en lägre skatt på sitt sparande. Tack vare att ränteavdraget gäller även för värdepapperskredit kan man i praktiken få ett ränteavdrag som är lika stort som skatten för sitt ISK.

Hur går det för kunderna som använder värdepapperskredit?

Under de senaste 12 månaderna har medianavkastningen för alla kunder som använder belåning varit 7 procentenheter högre än för övriga kunder. Med tanke på den starka börsen det senaste året är det knappast förvånande eftersom hävstång per definition ger en bättre avkastning så länge innehavet går upp.

Ett sämre år hade utvecklingen förstås sett annorlunda ut, men över längre tidsperioder tenderar kunder med belåning ha en högre avkastning än övriga.

Hur många är det som lånar så mycket att de blir överbelånade?

De kunder som passerar gränsen för överbelåning måste själva reglera skulden genom att sälja av värdepapper eller sätta in mer kapital. Görs inte det så tvångssäljer Avanza värdepapper för att minska skulden. Lyckligtvis är det väldigt få kunder som lånar så pass aggressivt. Färre än 0,5% av kunderna ligger kring gränsen för överbelåning och endast ett fåtal av dessa riskerar tvångsförsäljning.

Den absoluta majoriteten av kunderna har tvärtom en ganska måttlig belåning och är aldrig i närheten av att bli överbelånade. 95% av de kunder som använder kredit har under 50% belåningsgrad.

Vill du veta mer om belåning i sparandet och hur det funkar? I det här blogginlägget får du svar på de vanligaste frågorna om vår värdepapperskredit.


Lycka till med sparandet – och kom ihåg att låna lagom!
/Johan Sjöstrand, Produktägare på Avanza

Tänk på att belåning innebär en betydande risk:
Att använda belåning innebär att avkastningen blir högre om innehavet går upp, men nedgången blir också större om värdet sjunker. Använd en måttlig belåning och se till att inte låna så mycket att du inte klarar av en större nedgång. Du är alltid skyldig att betala tillbaka den utnyttjade krediten samt ränta, oavsett dina värdepappers utveckling. Räntan är rörlig och krediten löper tills vidare. Räntan är rörlig och krediten löper tills vidare. Lånar du 100 000 kr till 2,29% effektiv ränta som du sedan väljer att betala tillbaka efter ett år blir det totala återbetalningsbeloppet 102 290 kr (eller 101 603 kr efter ränteavdrag). Alla räntor som visas är effektiva räntor.

Relaterade inlägg