Så gör du för att leva på aktieutdelningar

Att kunna leva på passiva inkomster är något många drömmer om. Kanske är det därför intresset för utdelningsinvesteringar stigit markant senaste åren. Men är det möjligt att bli ekonomiskt oberoende på börsen och hur mycket kapital behöver man i så fall?

Det korta svaret är ja. Det är möjligt att bli ekonomiskt oberoende med hjälp av börsen. Ju längre tid du har till ditt förfogande desto enklare är det. Tid och avkastning är kraftfulla faktorer som kan förvandla även det ”modesta” sparandet till imponerande summor över tid. Med en stor summa på kontot är det sedan möjligt att bygga upp en utdelningsportfölj som löpande ger passiva inkomster du faktiskt kan leva på.

Vad är utdelning?

Bolag som går med vinst kan antingen välja att återinvestera vinsten i verksamheten eller dela ut den till aktieägarna, de flesta väljer dock att göra både och. Alla bolag ger däremot inte utdelning, unga tillväxtbolag behåller ofta hela vinsten för att fortsätta finansiera sin tillväxt. Bland de som ger utdelning är det vanligt att utdelningen uppgår till omkring 30 – 70 % av vinsten.

De aktier som vanligtvis ger mest utdelning tillhör ofta mogna vilket innebär att de inte växer lika mycket som yngre tillväxtbolag och därmed inte behöver behålla vinsten i bolaget i samma utsträckning för att finansiera tillväxt. De flesta har en utdelningspolicy som anger hur stor andel av vinsten som de ska dela ut till sina aktieägare. Du finner den vanligtvis på bolagets hemsida eller i årsredovisningen.

Hur gör man för att leva på utdelningar?

Det mest populära sättet är helt enkelt att komponera ihop en utdelningsportfölj. En aktieportfölj beståendes av utdelningsaktier med hög direktavkastning, alltså hög utdelning i förhållande till aktiekursen.

En aktie som kostar 100 kronor och ger 1 krona i utdelning per år erbjuder en direktavkastning på 1%. I en utdelningsportfölj vill vi nog gärna att aktien som kostar 100 kronor ska ge en årlig utdelning på 4 – 6 kronor, vilket motsvarar en direktavkastning på 4-6 %. På vår aktielista kan du sortera aktier utefter direktavkastning.

Aktier med hög direktavkastning återfinns ofta bland bolag som har en hög utdelningsandel. Alltså mogna bolag som verkar på en mättad marknad där det inte finns lika många investeringsmöjligheter eller behov framåt. Då är det enklare och bättre att dela ut större delen av vinsten till aktieägarna vilket ofta gör att aktien åtnjuter en hög direktavkastning.

Rent konkret handlar det om att komponera ihop en aktieportfölj med ett flertal olika aktier som tillsammans ger en hyfsat god direktavkastning. Låt oss anta att du hittar 15 aktier som tillsammans ger portföljen en direktavkastning på 5 %. En hög nivå som förvisso överstiger Stockholmsbörsens genomsnittliga direktavkastning men det finns tillräckligt många bolag med den direktavkastningen för att kunna bygga ihop en portfölj. För varje tusenlapp du investerar innebär det att du kan förvänta dig en årlig utdelning på 50 kronor.

Varje resa börjar med ett första steg och den första tusenlappen genererar då 50 kronor i förväntad årlig utdelning. Månad två ger nästa investerade tusenlapp lika hög förväntad utdelning men helt plötsligt har din förväntade årliga utdelning fördubblats. Efter ett år uppgår utdelningen till 600 kronor och efter två år uppgår den till 1 200 kronor, snöbollen är i rullning.

Annons

Hur mycket kapital behövs för att bli oberoende?

Hur mycket pengar du behöver för att känna dig ekonomiskt oberoende är högst subjektivt. För vissa handlar det om att inte vara beroende av ett jobb och en lön medan det för andra handlar om att kunna göra precis vad man vill utan att vara begränsad av ekonomiska faktorer.

De flesta tillhör nog den förstnämnda kategorin. Om det stämmer in på dig är det klokt att börja fundera kring hur mycket pengar du behöver varje månad för att täcka dina omkostnader, såsom boende och mat m.m. Ju högre dina omkostnader är desto högre kapital behövs, föga förvånande

Den klassiska Triss-reklamen lockar ju med 25 000 kronor i månaden i 25 år, men vad behövs för att få den summan varje månad för resten av livet? För att räkna ut vilket kapital som behövs så multiplicerar vi den månatliga summan med tolv för att se vad det motsvarar på årsbasis och delar sen den summan med portföljens direktavkastning i decimalform. 25 000 kronor per månad motsvarar 300 000 kronor per år, det är summan vi alltså vill att portföljen ska generera årligen. Ju högre direktavkastning din utdelningsportfölj har desto mindre kapital behövs för att generera denna summa.

Om vi antar att portföljen kommer tinga en direktavkastning på 3 % så behöver vi 10 miljoner kronor för att generera en årlig utdelning på 300 000 kronor eller 25 000 kronor per månad (300 000/0,03). Om vi istället antar att portföljens direktavkastning ligger på 4 % så behöver du 7,5 miljoner kronor och når du 6 % i direktavkastning så når du faktiskt målet med en portfölj värd 5 miljoner kronor (300 000/0,06).

I nedan bild ser du hur mycket kapital du behöver för att generera en viss månatlig summa givet olika nivåer på portföljens direktavkastning. Om du vill ha 5 000 kronor i utdelning varje månad och nöjer dig med 3 % direktavkastning så krävs 2 miljoner kronor. I andra änden ser vi att det krävs ett portföljvärde på 6 miljoner kronor för att givet 6 % direktavkastning ge dig en månatlig utdelning på 30 000 kronor.

Ju mer du sparar desto snabbare går det

Ju mer du sparar idag desto snabbare kommer det gå att nå målet. Om vi lånar inspiration från våra miljonärer så ser vi att de som månadssparar 8 600 kronor når 5 miljoner kronor i sparkapital på strax över 21 år givet en årlig genomsnittlig avkastning på 7% eller 17,5 år givet 10 % avkastning. Med den summan i din portfölj och en direktavkastning på 6% innebär det att du kan räkna hem motsvarande 25 000 kronor i månaden i utdelning. En direktavkastning på 6 % är hög, men med det sagt bör det finnas tillräckligt med bolag som ger den direktavkastningen för att kunna bygga ihop en portfölj. Även summan på månadssparandet är mycket hög, men inte omöjlig och ibland är det härligt att våga drömma.

Om du redan har ett stort kapital investerat idag så ger en portfölj med hög direktavkastning dig möjligheten att leva på utdelningar. Om du inte har kapitalet idag men vill kunna leva på utdelningar i framtiden så kan det vara klokt att fokusera på bolag med hög utdelningstillväxt snarare än hög direktavkastning. De bolagen har inte högst direktavkastning i dagsläget men har en vinst som stiger snabbare vilket hjälper dig att bygga upp din utdelningsportfölj snabbare.

Utdelningstillväxt – portföljens löneförhöjning

Vanligtvis får de flesta en löneförhöjning årligen, men hur är det i portföljen? Vi har ju en viss inflation och kostnaderna för att leva stiger ju över tid, det måste vi naturligtvis ta hänsyn till när vi pratar om att leva på utdelningar. Sannolikheten är god att din portfölj också kommer få en löneförhöjning, det kallas för utdelningstillväxt.

Utdelning är ju som bekant en andel av vinsten som bolag skiftar ut till sina aktieägare. Det som driver aktier långsiktigt är stigande vinst och när vinsten stiger så gör ju även utdelningen det, som ett brev på posten! Historiskt har utdelningstillväxten globalt legat i häraden 5-7 procent per år i snitt över tid. Löneförhöjningen i portföljen ökar alltså ofta betydligt snabbare än löneförhöjningen från inkomst av tjänst.

Under pandemiåret 2020 valde de flesta bolagen att pausa sin utdelning. Det var unikt att så många bolag inte gav sina aktieägare utdelning men samtidigt förståeligt. Lyckligtvis är det mindre vanligt att bolag sänker sin utdelning men jag tror man gör klokt i att se utdelningstillväxten som grädde på moset.

Det finns ett begrepp som kallas för Yield on Cost (YOC) och hör samman med utdelningstillväxt. Anta att du köper en aktie för 100 kronor i ett bolag som genererar 10 kronor i vinst och delar ut hälften, alltså 5 kronor. Då är direktavkastningen 5 %. Som bekant är det vinsttillväxt som driver aktier långsiktigt så anta att bolaget lyckas fördubbla sin vinst på 5 år. Givet oförändrad värdering av aktien så innebär det att den bör kosta 200 kronor och generera en vinst på 20 kronor. Om bolaget fortfarande delar ut hälften av vinsten så innebär det en utdelning på 10 kronor. Den som köper aktien för 200 kronor idag för att lägga den i sin utdelningsportfölj får då en direktavkastning på 5%. Men du som köpte aktien för 5 år sedan till kursen 100 kronor har alla skäl att dra på smilbanden. Dagens utdelning på 10 kronor per aktie motsvarar ju en direktavkastning på 10%, det är charmen med utdelningstillväxt.

Bolagen med högst direktavkastning i Sverige

Se vilka svenska bolag som har högst direktavkastning just nu (Max 15 %).

  1. Consensus B
  2. Bonava B
  3. ByggPartner Gruppen
  4. Nobia
  5. Corem Property Group D
  6. Intrum
  7. Bonava A
  8. SBB D
  9. Wonderful Times Group
  10. Fleming Properties

Listar visar aktierna som har högst direktavkastning för svenska bolag per den 2022-12-20. Nyckeltalet visar hur stor aktieutdelningen är jämfört med senaste dagens stängningskurs. Utdelningen baseras på 12 månader rullande. Se hela listan här.

Ge samma kärlek till hela ditt sparande

Investerar du i aktier och fonder hos flera olika banker? Att samla hela sitt sparande på ett ställe är ett smart drag för att få en bättre överblick över sitt totala sparande. Smidigt och enkelt är det också! För att flytta det till oss behöver du bara 1 minut och ditt BankID. Se hur du gör och samla ditt sparande här.

Lycka till, Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg