Så mycket bör du spara

Av Johanna Kull

08 nov 20

Share

Hur mycket borde jag spara? Så lyder en av de vanligaste frågorna jag får. Utgår vi från snittinkomsten bör man spara minst cirka 2 450 kronor per månad, men vi människor är ju inget snitt. Alla har vi olika ekonomiska förutsättningar. Låt oss titta på ett par exempel.

Att spara 10 procent av lönen efter skatt, är ett gyllene riktmärke som vi ekonomer ofta återkommer till. Det blir i snitt ett månadspar på ca 2 450 kronor*, baserat på att medellönen i Sverige enligt SCB var 36 100 kronor i månaden 2020. Medianlönen är något lägre på 32 400 kronor i månaden, vilket innebär ett månadssparande på ca 2 200 kr om man ska följa 10 procents-regeln.

10 procent är dock bara ett riktmärke och det går självfallet att spara både mer eller mindre. Låt oss utgå från en nettolön (lön efter skatt) på 24 500 kronor och se hur mycket av denna summa olika sparprofiler väljer att spara.

Vilken sparprofil är du?

  • Superspararen – Sparar 50 till 80 procent av lönen, i detta fall mellan 12 250 och 19 600 kronor /månad. En sparkvot som kräver att du drar åt svångremmen rejält. Inte bara kostsamma fritidsaktiviteter, uteluncher och krogbesök måste stryka på foten, utan här gäller det att inte spendera minsta krona på sådant som inte är har en tydlig plats i din budget. För att detta maxsparande ska hålla över tid, krävs det ofta att ett tydligt mål. Kanske en bostad eller en resa, eller en utmejslad plan på att gå ner i arbetstid eller sluta arbeta vid ung ålder.
  • Proffsspararen – Sparar runt 30 procent av lönen, i det här exemplet alltså cirka 7 350 kronor. Kvar att leva på blir då 17 150 kronor per månad. En summa som kan ge utrymme för både utlandssemestrar och krogbesök, men det gäller att hålla disciplinen och välja bort allt onödigt. Göra medvetna val och bara lägga pengar på sådant som man värderar högt. För till exempel ensamstående med barn eller barnfamiljer där ena partnern är föräldraledig kan det här sparandet vara svårt att upprätthålla, men för de allra flesta med en lön omkring eller över 30 000 kr är det möjligt att spara likt proffsspararen. Om bara viljan finns.
  • Månadsspararen – Sparar 5 till 15 procent av lönen, alltså mellan ca 1 250 till 3 700 kronor. Detta är det absolut vanligaste profilen och ger ofta utrymme även för en hel del relativt onödiga utgifter som uteluncher och spontanshopping. Viss planering av ekonomin gör ändå att du sparar undan en del av lönen i början på månaden, men kanske skulle du kunna jacka upp denna summa något. Gå igenom dina utgifter och titta om det inte finns något som
  • Nollspararen – Sparar ingenting. Pengar är till för att användas här och nu, vem vet ens om man lever imorgon. Jo det är såklart sant, men det finns ett viktigt aber här. Sparande är inte bara uppskjuten konsumtion, det är också en försäkring. För som sagt, vem vet vad som händer imorgon? När det oförutsedda händer eller livet tar en vändning som man inte kunnat förutspå, då är det skönt att ha en sparpott i ryggen.

Annons

Mina tankar

För de allra flesta är det nog bäst att hålla sig till månads- eller proffsspararen. Inte för att det är något fel att göra som superspararen, men för många av oss är inte det långsiktigt hållbart. Och inte heller nödvändigt. Som månadssparare tycker jag dock att man kan prova att utmana sig och höja ambitionsnivån något. Detta för du ska ha de bästa förutsättningarna att i framtiden leva det liv du vill, inte måste. Dessutom, om du i perioder sparar lite mer då kan du med gott samvete dra ner på sparkvoten tillfälligt i perioder du har lägre inkomst, till exempel på grund av sjukskrivning, arbetslöshet eller föräldraledighet.

Och till nollspararen, skärp dig. Har du en lön kring 30 000 kronor, då har du också möjlighet att spara. Allt annat är bara dålig planering. Med en genomsnittlig lön kan alla spara, det handlar bara om planering och vilja.

Vilken sparprofil passar in på dig?

//Johanna

*Med procent av av lönen menas procent av nettolönen och sparande inkluderar även amorteringar. I typexemplen har jag antaget att personen tjänar 36 100 kr före skatt och 24 500 (avrundat från 24 447 kr) efter skatt. Skatten baseras på den genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2020, som var 32,28 procent. Det är givetvis svårare att spara en stor del av lönen ifall man tjänar mindre.  

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg