Så påverkas ditt sparande av klimatförändringarna

Översvämningar, skogsbräder och värmerekord. Slutsatsen från FN:s klimatpanel är svindlande och aldrig så aktuell: Den globala uppvärmningen är akut och de kommande åren är helt avgörande för att undvika en global katastrof. Finansmarknaden spelar en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle och våra privata sparanden kan bidra till arbetet. I detta inlägg resonerar jag kring hur.

Denna sommar har det varit tydligare än någonsin att något inte står rätt till med vårt klimat. I juli drabbades Belgien, Tyskland, Nederländerna och Kina av enorma översvämningar. Samma månad nådde temperaturen i Death Valley, USA, ofattbara 54 grader och i Turkiet slogs värmerekord när termometern nådde 49,1 grader. Isarna på Grönland och Antarktis smälter. Här i Sverige har vi i sommar både sett värmerekord i småländska Målilla och översvämningar i Gävle.

I augusti slog FN:s klimatpanel IPCC fast att extrema vädersituationer beror på människan och att jorden står inför en katastrof om vi inte agerar nu. De samhällsekonomiska och personliga konsekvenserna av detta är ogreppbara och självklart kommer även finansmarknaderna och världens börser att påverkas. Samtidigt kan finansmarknaderna vara en del i lösningen och ditt sparande kan bidra mer än du kanske tror: Den totala miljö- och klimatpåverkan av en persons sparande kan vara större än det totala klimatavtryck i det dagliga livet.

Annons

Finansmarknaden spelar en viktig roll i omställningen till en hållbar värld

Finansmarknaden kan kanalisera kapital till grön och hållbar teknik och främja gröna investeringar genom mer fördelaktig långivning. Samtidigt innebär klimatförändringarna nya typer av risker på finansmarknaderna och i ditt sparande. Bland annat handlar det om rent fysiska risker som följer av extremväder: Bränder och översvämningar leder till, förutom enorma personliga tragedier, också en enorm kapitalförstörelse i form av förstörda byggnader och marker. Då kan det uppstå en risk att ett stort antal personer inte kan betala tillbaka sina lån vilket skapar kreditrisker som kan sprida sig i hela det finansiella systemet.

Den omställning som nu krävs för att övergå till en mer hållbar ekonomi, till exempel genom investeringar i grön teknik, kan också leda till att värdet på bolag som inte lyckas ställa om sjunker. Som sparare är det alltså viktigt att hålla koll på denna utveckling och säkerställa att sparandet är framtidssäkrat.

Allt fler vill investera hållbart…

Intresset för att investera hållbart är stort och växande och grundas inte bara i altruism – regeringar runt om i världen gör massiva investeringar för att ställa om sina ekonomier i en mer hållbar riktning och många investerare vill åka med på denna resa. Dessutom blir allt fler medvetna om de risker som finns i företag som inte lyckas ställa om och därmed står inför stora utmaningar i framtiden. Vanliga sparare och stora investerare vänder de ohållbara affärsmodellerna ryggen till förmån för gröna alternativ.

… men det regulatoriska hänger inte riktigt med

Samtidigt har utvecklingen med hållbara sparalternativ gått snabbare än utvecklingen av regelverken. Det pågår nu ett intensivt arbete på EU-nivå att sätta upp spelregler för vad som ska kunna klassas som ett hållbart sparande, hur informationen kring det ska se ut och verktyg för hur det hela ska förmedlas. Målet är att det ska bli enklare för vanliga sparare att få ett långsiktigt hållbart sparande.

Hur sparar man hållbart?

I väntan på en övergripande standardisering har branschen tagit fram ett antal alternativ som gör det enklare för sparare att hitta grönare sparalternativ. Även vi på Avanza har gjort det enklare att hitta de gröna sparalternativen genom information, inspiration och olika sökfilter. Låt oss ta en titt på några alternativ:

Investera Svanenmärkt

I maj i år lanserade vi möjligheten att filtrera ut Svanenmärkta fonder. Svanen är en nordisk miljömärkning som inte har något ekonomiskt vinstsyfte utan finansieras genom avgifter och statliga bidrag. Den svenska delen ägs av staten. Kraven på en Svanenmärkt fond är, precis som för Svanenmärkta produkter i övrigt, högt ställda. Fonden ska bland annat avstå från investeringar i särskilt problematiska företag och branscher, en årlig rapport ska presenteras över vad man gjort inom hållbarhetsområdet och påverkansarbete ska ske mot företagen som ingår i fondens portfölj för att de ska arbeta mer hållbart. En Svanenmärktfond är dock ingen garant för att bolagen i fonden är fullt ut hållbara. Syftet är istället att påverka bolagen i en mer hållbar riktning. Här kan du läsa mer om Svanenmärktafonder hos Avanza.

Investera i gröna aktier

I juni i år lanserade Nasdaq en standard och lägstanivå för vad som kan klassas som en grön aktie eller på väg att bli grön: Nasdaq Green Designation. Detta innebär bland annat att för att få klassas som en grön aktie krävs att minst 50 procent av företagets omsättning härstammar från grön verksamhet och att det fortsätter att investera en väsentlig del i gröna aktiviteter. Här kan du lyssna på ett specialavsnitt av Avanzapodden med särskilt fokus på Green Designation.

Lär dig mer om hållbart sparande

Du kan på ett enkelt sätt inspireras, lära dig mer och välja ut grönt sparande genom att läsa mer på vår webbsida. Där kan du bland annat se de mest fossilfriafonderna, vilka hållbara fonder som är mest populära och vilka indexfonder som är mest hållbara. I detta inlägg kan du lära dig mer om hur du kan hitta hållbara fonder. 

Några avslutande reflektioner

Oavsett om du tycker att klimatförändringarna är viktiga eller ej är detta något du behöver förhålla dig till i ditt sparande. Flertalet av världens stora ekonomier, däribland USA och EU förbereder massiva investeringar för en mer hållbar värld, något som kommer att prägla världens börser framöver. Då sparandet på börsen är långsiktigt är det viktigt att också sätta sig in i det arbete som pågår och anpassa sitt sparande därefter. Det är också viktigt att undersöka om de företag som man valt att spara i också ställer om till vår nya verklighet så att dina sparpengar får de bästa förutsättningarna att växa. Samtidigt ska man bära med sig att ett grönt sparande på intet sätt är en garanti för framtida avkastning.

Det ska bli spännande att se hur finansmarknaderna anpassar sig dels efter de massiva gröna investeringar som nu sker, dels efter det nya regulatoriska landskapet som arbetas fram inom EU. Nyckeln till att lyckas få finansmarknaden att bidra till en hållbar ekonomi ligger sannolikt i att det behöver bli enklare för oss sparare att fatta medvetna och välgrundade beslut. Genom att göra det enklare att välja grönt tar vi några steg i rätt riktning  men mer arbete behövs. Vi är bara i början på vår resa.

/Moa

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg