Sommarsparskolan – jakten på hållbara fonder

Av Johanna Kull

25 jun 19

Share

Allt fler vill spara i fonder som har ett extra fokus på hållbarhet. De finns, men är tyvärr inte helt enkla att hitta alla gånger. Det finns nämligen ingen lika tydlig märkning av hållbara fonder som det finns för exempelvis kravmärkt mat. Gränsdragningen för vilka bolag som kan anses hållbara är helt enkelt inte helt solklar. De flesta av oss är sannolikt eniga om att ett bolag som utvinner olja inte är speciellt hållbart och inte heller ett flygbolag, men hur är det egentligen med ett resebolag? Där är ju flyg och transport en väsentlig del av verksamheten. Eller hur hållbart är egentligen ett klädbolag. En nyligen publicerad FN-rapport visar ju att klädindustrin släpper ut mer växthusgaser än flyget och sjöfarten ihop. Det är en inte helt lätt gränsdragning med andra ord.

Hållbar utveckling brukar indelas i tre kategorier: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det förkortas ofta ESG och fondbolag och investerare har i huvudsak tre metoder att använda sig av när de arbetar med ESG-frågor:

  • De kan välja bort placeringar som inte uppfyller vissa kriterier, till exempel utesluta bolag som utvinner fossila bränslen eller säljer eller vapen.
  • De kan aktivt välja in bolag som uppfyller vissa kriterier, till exempel investera i bolag vars affärsidé är något som gynnar miljön.
  • Det kan aktivt försöka påverka bolagen de är delägare i. Detta genom att exempelvis rösta på bolagsstämmor eller ha dialog direkt med företagsledare och andra aktieägare.

Så hittar du de hållbara fonderna

Att som sparare veta exakt vilka hållbarhetsaspekter en fond tar hänsyn till i sin förvaltning och hur de jobbar med dessa är inte lätt, men det finns ett par verktyg och märkningar att använda sig av. Den som jag tycker är bäst, och som fått mycket uppmärksamhet på senaste tiden, är Morningstars klimatlöv. Det är en märkning i form av ett löv som bara ges till fonder vars innehavande bolag har låg exponering mot fossila bränslen och låg koldioxidrisk. Mer specifikt så krävs det två saker:

1. Fondens genomsnittliga CO2-riskvärde ska vara under 10

CO2-riskvärde är ett värde mellan 0 och 100 (ett lågt värde är bättre) som anger hur stor risken är att fonden drabbas ifall världsekonomin ställer om till låga CO2-utsläpp. Analysen görs av analysföretaget Sustainalytics på bolagsnivå och sedan räknar man ihop ett kapitalviktat snitt för fonden baserat på bolagen som ingår. Minst 67 procent av fondens innehav måste vara analyserade och har ett CO2-riskvärde.

2. Fondens exponering mot fossila bränslen ska vara under 7 procent

För att vi ska ha en chans att nå klimatmålen måste två tredjedelar av den idag kända reserven av fossila bränslen stanna kvar i marken. Med det i åtanke känns bolag som utvinner fossila bränslen inte som någon framtidsbransch och för att få hållbarhetslövet måste andelen innehav som ger exponering mot fossila bränslen vara under 7 procent.

I Avanzas fondlista kan du kryssa i rutan Lågt CO2 och då filtrerar du så att bara fonder med lövet-märkningen visas.

Klickar du dig vidare och in på en specifik fond, då hittar du än mer hållbarhetsinformation under fliken Detaljer och nyckeltal. Där ser du mer omfattande hållbarhetsdata såsom fondens genomsnittliga CO2-riskvärde. Alltså värdet mellan 0-100 som vi skrev om ovan och där alltså ett lågt värde är bättre.

Du kan även se fondens Hållbarhetsvärde som är ett annat verktyg för att få uppfattning om en fonds hållbarhetsnivå. Värdet varierar mellan 0-100 och här är ett högre värde bättre, d.v.s. betyder mer hållbar. Här ser man också det specifika värdet nedbrutet på de tre olika ESG-benen miljöarbete, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Gröna branschfonder

Många av oss vill också spara i fonder som inte bara försöker hålla nere utsläppen, utan som också medvetet väljer att placera i bolag som tar fram produkter eller tjänster för att minska utsläppen, till exempel miljöteknik eller förnybar energi. Du kan hitta dessa fonder genom att sortera på branschfond i fondlistan och som kategori välja till exempel miljö eller ny energi. Denna typ av branschfonder är dock en något smalare fondtyp och därmed något mer riskfylld än till exempel en globalfond som placerar i bolag inom alla branscher över hela världen. Branschfonder ska därför inte utgöra en för stor del av ditt totala sparande, se dem snarare som komplement till ditt bredare fondsparande.

När jag går till Avanzas fondlista och filtrerar på Branschfond och miljö samt på ny energi hittar jag 10 fonder som då kan vara värt att titta närmare på för den som är sugen på en extra grön spets i sparandet.

Sammanfattningsvis vill vi bara ta död på myten att det skulle finnas ett negativt samband mellan hållbarhet och god avkastning. Det finns inget som tyder på att bolag som har höga ESG-betyg skulle prestera sämre. Det finns tvärtom studier som pekar på att de är mer lönsamma och bättre rustade för framtiden än bolag som inte har ett aktivt hållbarhetsarbete. Det får dock bli ett annat blogginlägg, men poängen som vi vill betona är helt enkelt att det inte behöver kosta i utebliven avkastning att spara hållbart.

Trevlig sommar!

//Johanna och Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer