Så hittar du guldkornen i fonddjungeln – och så kan du mixa dem

Av Avanza

17 dec 21

Share

Att sprida sin risk och välja billiga fonder är två effektiva sätt för att skapa ett sparande som växer över tid. Här får du lite tips kring hur man hittar guldkornen och mixar dem rätt.

De allra flesta svenskar sparar i fonder och det finns tusentals olika fonder att välja bland. Vid en jämförelse med andra länder i EU som den europeiska tillsynsmyndigheten Esma gör varje år är svenska fonder både billiga och har presterat bättre historiskt än snittet i EU. Samtidigt kan det kännas svårt att veta vilka fonder man ska välja för att få ett framgångsrikt sparande. Här ger jag lite tips som kan vara användbara.

Att hitta rätt risknivå

Tidshoristonten på sparandet

Den första frågan du bör ställa dig är till när du behöver pengarna. Historiskt har börsen avkastat i genomsnitt sju procent per år. Vissa år betydligt mer än så, andra år mindre. Eftersom börsen svänger mycket passar den bäst för ett sparande på minst fem år.

Att sprida sina risker över olika marknader

Lika viktigt som att ge sitt sparande en god chans att växa, lika viktigt är att sprida sina risker över olika marknader. Det innebär att du säkrar ditt sparande mot lokala risker som kan uppstå på enskilda marknader. Självklart kommer en global finanskris att slå mot alla marknader men politisk turbulens, tekniksprång och klimatförändringar kommer att påverka marknaderna på olika sätt och i olika faser. Därför är det bra att sprida sina risker över olika marknader.

Globalfonder

Den största delen av sparandet kan gärna vara en globalfond eftersom det är den bredaste av alla fondtyper. Även om globalfonder ofta har en tippning mot den amerikanska marknaden får du också ett sparande mot världens stora ekonomier och är en av de bredaste exponeringarna. Om vi till exempel tittar på  indexfonden Avanza Global har den en exponering mot USA på 66,2 procent och du kommer att få vara med på bland annat utvecklingen i företag så som Apple, Amazon, Alphabet och Tesla.

Det finns en mängd olika globalfonder att välja mellan men en viktig utgångspunkt när du väljer är att det ofta lönar sig att välja en billig fond. Det beror på att förvaltningsavgifter äter upp stora delar av din avkastning över tid. En fond med hög avgift måste alltså ge högre avkastning än en billig fond för att det ska löna sig. På vårt fondtorg kan du filtrera fram de billigaste alternativen. Där ser du också hur fonden avkastat, dess risknivå och hur många stjärnor den får av Morningstar.

De 10 populäraste globalfonderna på vårt fondtorg är:

Sverigefonder

Den svenska börsen har historiskt haft en fantastiskt fin utveckling: förra århundradet var den bäst i världen. Tittar vi tre år bakåt i tiden klår det svenska indexet OMXSPI både den nordiska motsvarigheten OMXNORDICSEKPI och världsindexet W1DOW.

Det har hittills alltså varit gynnsamt att vara med på AB Sveriges resa. Liksom globalfonder finns det mängder av olika Sverigefonder att välja mellan men även här gäller att det ofta lönar sig att välja en billig fond.

Här är de tio billigaste Sverigefonderna på vårt fondtorg:

Olika Sverigefonder och hur man kan tänka

2006 tog Avanza ett viktigt steg för alla svenska fondsparare i och med att gratisfonden Avanza Zero såg dagens ljus. Detta är också den mest populära fonden hos oss i dag. Samtidigt har det funnits önskemål från våra kunder om att komplettera Avanza Zero med en billig och bredare fond som inte bara följer de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Därför lanserade vi Avanza Sverige som, till skillnad mot andra Sverigefonder, är en bred indexnära fond som kommer ge större exponering mot små- och medelstora bolag. I och med Avanza Sveriges bredd förväntas avkastningen bli högre över tid eftersom fler mindre och växande bolag inkluderas. Dessutom kommer fonden att välja ut bolag med hög hållbarhetsnivå och därmed sänka hållbarhetsrisken i en värld som befinner sig under omställning. Avanza Sverige  är den näst billigaste Sverigefonden i vårt utbud.

Annons

Efter basen börjar vi krydda

En bred globalfond och en Sverigefond är ofta en bra plattform att stå på i sitt sparande. Därefter kan man krydda sitt sparande med fler marknader och sektorer om man vill.

Tillväxtmarknadsfonder

I ett långsiktigt sparande kan det vara en god idé att lägga till en tillväxtmarknadsfond för att vara med på kommande tillväxtresor. Liksom när vi gick igenom de två andra fondkategorierna ovan är det även här viktigt att förhålla sig till fondernas pris, deras historiska avkastning och hur de rankas av Morningstar. Men när det kommer till tillväxtmarknader är det också viktigt att granska fondernas hållbarhetsbetyg. Många tillväxtmarknader står inför stora utmaningar då de både behöver fortsatt tillväxt för att bygga upp viktiga samhällsfunktioner men också ställa om till en mer hållbar ekonomi. Det kan därför vara en god idé att ta reda på fondernas hållbarhetsranking.

Här är de tio mest populära tillväxtmarknadsfonderna som har minst tre hållbarhetsglober från Morningstar:

 

Europafonder

För att ytterligare krydda ditt sparande kan det vara aktuellt att ta en titt på Europafonder för att exponera ditt sparande mot fler marknader.

Flera ekonomier runt om i Europa drabbades hårt av den ekonomiska och finansiella krisen för drygt tio år sedan. Likaså fick de ett rejält bakslag i samband med Coronapandemins utbrott. Samtidigt laddar många länder nu för massiva investeringar för att återuppbygga ekonomierna och ställa om dem till en mer hållbar bana vilket kan ge en potential till avkastning framöver. Dessutom innehåller flera Europafonder stora multinationella företag som kan vara spännande att ha i sitt sparande. Om vi tittar på innehavet i fonden Avanza Europa hittar vi bland annat nederländska ASML som utvecklar och tillverkar halvledarstillverkningsutrustning, tyska sportartikelstillverkaren Adidas och franska L’Oreal.

De tio mest populära Europafonderna hos oss är:

USA-fonder

Som jag tidigare var inne på har de flesta globalfonder en tydlig vikt mot USA. Det beror helt enkelt på att det också är i USA som vi hittar några av världens största bolag. Om du har följt mina tips ovan har du alltså redan en exponering mot flera stora amerikanska bolag. Men eftersom det finns en stor kraft i den amerikanska marknaden kan det också vara värt att addera en USA-fond till ditt sparande. För de flesta av oss är det i dag inte möjligt att köpa aktier i storbolag så som Amazon då den pendlar runt 30 000 kronor per aktie. Men genom att köpa en fond får du ändå vara med på den fortsatta resan för några av världens största bolag.

Här är de tio billigaste USA-fonderna hos oss:

Skillnaderna mellan en globalfond och USA-fond

Innan du väljer USA-fond är det en god idé att ta en titt på vilka bolag som fonden investerat i för att du inte ska få för mycket överlappning med din globalfonder.

Om vi tar en titt på Avanza USA ser vi tillexempel att de fyra största innehaven är sjukvård, teknik, cyklisk konsument och finans. Jämför vi detta med Avanza Global är innehaven teknik, finans, sjukvård och cyklisk konsument.

Det gäller alltså att ta en titt på den globalfond man valt och sen jämföra den med den USA-fond man är nyfiken på för att se till att man inte köper kaka på kaka. I exemplen ovan ser vi att det finns vissa skillnader i inriktning och bland de fem största innehaven i de båda fonderna finns Microsoft som gemensam nämnare.

Avslutande tankar

Att hitta guldkornen i det stora fondutbudet kan kännas svårt men till syvende och sist handlar det mest om hur mycket tid du vill lägga på ditt sparande. Är du engagerad och motiverad finns det alla förutsättningar att ta del av marknader som man kanske inte har tillgång till genom att bara köpa vanliga aktier.

Men känner du att du inte vill lägga så mycket tid på ditt sparande är det, för de allra flesta, viktigt att framför allt fokusera på hur mycket fonden kostar och hur många stjärnor den får av Morningstar. Då vet du att du köper en fond där avgiften inte gröper ut ditt sparande och som hittills presterat bra. Dock säger det ingenting om hur det kommer att gå för din fond i framtiden. Ta därför som vana att någon gång per år utvärdera ditt fondsparande. Äger du aktivt förvaltade fonder behöver du utvärdera dem jämfört med andra fonder i samma kategori. Detta slipper du med indexfonder.

Tänk också på att du efter något år med stor sannolikhet haft olika utveckling i dina fonder och därför behöver rebalansera ditt sparande för att hålla den nivå på riskspridning som du vill.

Vill du veta mer?

Exempel på en långsiktig fondportfölj

Globalfond: 30 %

Sverigefond: 25 %

Tillväxtmarknadsfond: 25 %

Europafond: 10 %

USA-fond: 10 %

Lycka till med ditt sparande!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.
Avanza Global, Avanza Emerging Markets, Avanza USA och Avanza Europa är matarfonder som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i ett mottagarfondföretag, som placerar i indexfonderna Amundi Index MSCI World, Amundi Index MSCI Emerging Markets, Amundi Index MSCI USA SRI och Amundi Index MSCI Europe SRI. Det är marknadens (Sveriges) billigaste Emerging Markets- och USA-fond för privatpersoner enligt information från Morningstar Direct. För mer information, faktablad och informationsbroschyr se www.avanza.se/vara-indexfonder. För mer information om Avanza Sverige, se www.avanza.se/avanza-sverige.

Relaterade inlägg