Så sparar svenskarna på börsen

I detta blogginlägg tittar vi lite närmare på Avanzas sparare och om det finns skillnader mellan Sveriges olika regioner. I vilken region sparar man egentligen mest? Sparar alla avanzianer egentligen som en person från Borås? Och för vem går det bäst?

Tips: Vill du se siffrorna för din region direkt? Ta genvägen genom att klicka på en av länkarna nedan.

BlekingeDalarna  |  Gotland |  Gävleborg  |  Halland   |  Jämtland  |  Jönköping  |  Kalmar  |  Kronoberg  |  Norrbotten  |  Skåne  |  Stockholm  |  Södermanland  |  Uppsala  |  Värmland  |  Västerbotten  | Västernorrland  |  Västmanland  |  Västra Götaland  |  Örebro  |  Östergötland

Flest sparar i storstadsregionerna

Inte helt oväntat hittar vi flest sparare i region Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Var tredje användare hos Avanza är stockholmare, var fjärde är från Västra Götaland och var tionde är skåning.

Var hittar vi flest kvinnor som sparar?

Kanske är det heller inte helt oväntat att det är i Stockholm vi hittar den största andelen kvinnor som sparar, 41 procent av spararna från Stockholm är kvinnor. Den lägsta andelen hittar vi i Norrbotten med 33 procent.

Vilken region har de äldsta och yngsta spararna?

De äldsta spararna, med en genomsnittsålder på 41 år hittar vi på Gotland, i Södermanland och i Kalmar. För att hitta de yngsta kunderna, i detta fall 38 år i genomsnitt, behöver vi bege oss till Östergötland, Örebro, Uppsala och Västerbotten.

Är smålänningar verkligen snåla?

Nej, inte om vi antar att de väljer att konsumera istället för att spara. Smålänningarna (region Kronoberg, Kalmar och Jönköping) ligger nämligen under det genomsnittliga sparandet i Sverige: Smålänningarna månadssparar 2 303 kronor, och genomsnittet är på 2 842 kronor. Det är istället stockholmarna som, återigen, kniper förstaplatsen med ett månadssparande på 3 473 kronor i månaden, följt av skåningarna som sparar 2 919 kronor.

Var handlar man mest och minst aktier?

Det största innehavet av aktier i förhållande till fonder hittar vi bland Jönköpingsborna, 73,5 procent av deras portfölj består av aktier. De med svalast intresse för aktier hittar vi i Värmland där man i genomsnitt har 63,2 procent av sitt sparande i aktier.

Annons

 

Och var har man hittills lyckats bäst med sitt sparande?

Det var inte bara SHL-guldet som gick till kronobergarna i år, vår genomgång över hur Sverige sparar visar att de också lyckats plocka hem den högsta avkastningen i år: Hela 30 procent. Kronobergarna klår därmed Stockholmsbörsens breda index (inklusive utdelningar) OMXSGI som vid mättillfället stigit med 29,45 procent. Även örebroarna, Jönköpingsborna, västernorrlänningarna och östgötarna lyckades klå Stockholmsbörsen.

Region för region, så sparar Sverige

Här går vi igenom hur våra sparare i genomsnitt sparar. Inom (parantes) är genomsnittet för Avanzas samtliga sparare.

Blekinge

I Blekinge är spararna i genomsnitt 40 år gamla (39 år) och 33 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 333 700 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 40 000 kronor (51 200 kronor).

I Blekinge månadssparar man 2 200 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder är 64,8 procent (67,4 procent), 35,2 procent fonder (32,6 procent).

I Blekinge har man hittills i år haft en avkastning på 27,5 procent (28,4 procent).

Dalarna

I Dalarna är spararna i genomsnitt 40 år gamla (39 år) och 35 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 307 600 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 33 200 kronor (51 200 kronor).

I Dalarna månadssparar man 2 100 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder i dalmasarnas sparande är 65,6 procent i aktier (67,4 procent), 34,4 procent i fonder (32,6 procent).

Med 28,6 procent i avkastning hittills i år lyckas dalmasarna, med en knapp marginal, klå den genomsnittliga avkastningen hos samtliga av Avanzas sparare (28,4 procent).

Gotland

På Gotland är spararna i genomsnitt 41 år gamla (39 år), vilket gör gotlänningarna tillsammans med sörmlänningarna till de äldsta kunderna hos oss. 37,5 procent av de gotländska kunderna är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 392 500 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 33 700 kronor (51 200 kronor) och man månadssparar 2 031 kronor (2 800 kronor).

Aktieintresset är stort bland gotlänningarna, 69,7 procent av sparandet går till aktier vilket är högre än den genomsnittliga kunden hos Avanza (67,4 procent). 30,3 procent av sparandet går till fonder (32,6 procent).

Med en genomsnittlig avkastning på 29 procent har gotlänningarna lyckats bättre än genomsnittet (28,4 procent) och är nästan i linje med Stockholmsbörsens breda index med en avkastning på 29,45 procent vid mättillfället.

Gävleborg

I Gävleborg är spararna i genomsnitt 40 år gamla (39 år) och 35 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 285 300 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på  30 900 kronor (51 200 kronor).

I Gävleborg månadssparar man 2 138 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder i gävleborgarnas sparande är 66,6 procent i aktier (67,4 procent) och 33,4 procent i fonder (32,6 procent).

Gävleborgarna har hittills i år lyckats bättre i sitt sparande än genomsnittet hos Avanza med en genomsnittlig avkastning på 28,7 procent (28,4 procent).

Halland

I Halland är spararna i genomsnitt 40 år gamla (39 år) och 36,8 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på  435 900 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 46 600 kronor (51 200 kronor)

I Halland månadssparar man 2 613 kronor (2 800 kronor)

Hallänningarna har en tydlig preferens för aktier, 69 procent av sparandet går till aktier vilket är högre än genomsnittet hos Avanza (67,4 procent). 31 procent av sparandet går till fonder (32,6 procent).

I Halland har man hittills i år en genomsnittlig avkastning på 28,1 procent (28,4 procent).

Jämtland

I Jämtland är spararna i genomsnitt 39 år gamla (39 år) och 36,4 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 295 000 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 34 600 kronor (51 200 kronor).

I Jämtland månadssparar man 2 100 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder i jämtlänningarnas sparande är 67,1 procent i aktier (67,4 procent), 32,9 procent i fonder (32,6 procent).

Jämtlänningarna har hittills i år lyckats bättre i sitt sparande än genomsnittet hos Avanza med en genomsnittlig avkastning på 28,7 procent (28,4 procent).

Jönköping

I Jönköping är spararna i genomsnitt 39 år gamla (39 år) och 33,9 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 370 700 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 39 400 kronor (51 200 kronor).

I Jönköping månadssparar man 2 300 kronor (2 800 kronor).

Jönköpingsborna är de sparare hos Avanza som tycker allra mest om aktier,  73,5 procent av sparandet går till aktier (67,4 procent) medan 26,5 procent av sparandet går till fonder (32,6 procent).

Med 29,6 procent i genomsnittlig avkastning i år lyckas jönköpingsborna både få en högre avkastning än Stockholmsbörsens breda index, 29,45 procent vid mättillfället, och överträffar den genomsnittlige spararen hos Avanza (28,4 procent).

Kalmar

I Kalmar är spararna i genomsnitt 40 år gamla (39 år) och 34,7 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 337 900 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 38 000 kronor (51 200 kronor).

I Kalmar månadssparar man 2 400 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder i kalmariternas sparande är 67,8 procent i aktier (67,4 procent), 32,2 procent i fonder (32,6 procent).

I Kalmar har man hittills i år en genomsnittlig avkastning på procent 28,3 procent (28,4 procent).

Kronoberg

I Kronoberg är spararna i genomsnitt 39 år gamla (39 år) och 35,1 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på  388 400 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 45 200 kronor (51 200 kronor).

I Kronoberg månadssparar man 2 200 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder i kronobergarnas sparande är 69,3 procent i aktier (67,4 procent), 30,7 procent i fonder (32,6 procent).

Med 30 procent i genomsnittlig avkastning i år lyckas kronobergarna både klå Stockholmsbörsens breda index (29,45 procent) och överträffar den genomsnittlige spararen hos Avanza (28,4 procent). Och kronobergarnas framgångssaga slutar inte där, de kniper även förstaplatsen i vår jämförelse mellan Sveriges alla regioner när det kommer till avkastning.

Norrbotten

I Norrbotten är spararna i genomsnitt 39 år gamla (39 år) och 32,9 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 248 000 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 33 100 kronor (51 200 kronor).

I Norrbotten månadssparar man  2 200 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder i norrbottningarnas sparande är 64,1 procent i aktier (67,4 procent), 35,9 procent i fonder (32,6 procent).

Norrbottningarna har en genomsnittlig avkastning på 26,7 procent (28,4 procent).

Skåne

I Skåne är spararna i genomsnitt 40 år gamla (39 år) och 37,4 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 476 900 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 50 900 kronor (51 200 kronor).

I Skåne månadssparar man 2 900 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder i skåningarnas sparande är 67,7 procent i aktier (67,4 procent), 32,3 procent i fonder (32,6 procent).

Med en genomsnittlig avkastning på 28,9 procent har man i hittills i år haft en högre avkastning än den genomsnittlige spararen hos Avanza (28,4 procent).

Stockholm

I Stockholm är spararna i genomsnitt 39 år gamla (39 år). 40,7 procent är kvinnor (37,6 procent) vilket är den högsta andelen kvinnor av alla regioner.

Vad gäller sparande har stockholmarna mest kapital i Sverige, det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 715 900 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 74 500 kronor (51 200 kronor).

Även månadssparandet är högst i Sverige med 3 500 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder i stockholmarnas sparande är 67,6 procent i aktier (67,4 procent) 32,4 procent i fonder (32,6 procent).

Den genomsnittliga avkastningen för stockholmarnas sparande är hittills i år 28,2 procent (28,4 procent).

Södermanland

I Södermanland är spararna i genomsnitt 41 år gamla (39 år) vilket, tillsammans med gotlänningarna, gör dem till våra äldsta sparare. 35,6 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 361 300 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 34 600 kronor (51 200 kronor).

I Södermanland månadssparar man 2 900 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder i sörmlänningarnas sparande är 69,1 procent i aktier (67,4 procent), 30,9 procent i fonder (32,6 procent).

Den genomsnittliga avkastningen för sörmlänningarnas sparande är hittills i år 28,3 procent (28,4 procent).

Uppsala

I Uppsala är spararna i genomsnitt 38 år gamla (39 år) och 38,2 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 439 700 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 48 400 kronor (51 200 kronor).

I Uppsala månadssparar man 2 600 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder i Uppsalabornas sparande är 64,8 procent i aktier (67,4 procent), 35,2 procent i fonder (32,6 procent).

Den genomsnittliga avkastningen hittills i år är 27,6 procent (28,4 procent).

Värmland

I Värmland är spararna i genomsnitt 39 år gamla (39 år) och 34,8 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 283 800 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 31 300 kronor (51 200 kronor).

I Värmland månadssparar man 2000 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder i värmlänningarnas sparande är 63,2 procent i aktier (67,4 procent) och 36,8 procent i fonder (32,6 procent).

Med en genomsnittlig avkastning på 28,9 procent har man i hittills i år lyckats slå den genomsnittliga spararen hos Avanza (28,4 procent).

Västerbotten

I Västerbotten är spararna i genomsnitt 38 år gamla (39 år) och 34,9 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 316 200 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 42 800 kronor (51 200 kronor).

I Västerbotten månadssparar man 2 200 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder i västerbottningarnas sparande är 66,6 procent i aktier (67,4 procent) 33,4 procent i fonder (32,6 procent).

Med en genomsnittlig avkastning på 28,6 procent har man i hittills i år lyckats slå den genomsnittliga spararen hos Avanza (28,4 procent).

Västernorrland

I Västernorrland är spararna i genomsnitt 40 år gamla (39 år) och 34,9 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 268 400 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 31 800 kronor (51 200 kronor).

I Västernorrland månadssparar man 2 100 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder i västernorrlänningarnas sparande är 66,3 procent i aktier (67,4 procent), 33,7 procent i fonder (32,6 procent).

Med en genomsnittlig avkastning på 29,5 procent har man i hittills i år lyckats slå både den genomsnittliga spararen hos Avanza (28,4 procent) och Stockholmsbörsens breda index (29,45 procent vid mättillfället).

Västmanland

I Västmanland är spararna i genomsnitt 40 år gamla (39 år) och 35,2 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 305 100 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 35 700 kronor (51 200 kronor).

I Västmanland månadssparar man 2 400 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder i västmanlänningarnas sparande är 63,9 procent i aktier (67,4 procent), 36,1 procent i fonder (32,6 procent).

Den genomsnittlig avkastningen för västmanlänningarna är hittills i år 27,8 procent (28,4 procent).

Västra Götaland

I Västra Götaland är spararna i genomsnitt 38 år gamla (39 år) och 37,2 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 379 500 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 48 200 kronor (51 200 kronor).

I Västra Götaland månadssparar man 2 600 kronor (2 800 kronor).

I Västra Götaland har man lagt sig precis på genomsnittet för alla Avanzas sparare vad gäller förhållandet mellan aktier och fonder: 67,4 procent i aktier (67,4 procent) 32,6 procent i fonder (32,6 procent).

Den genomsnittlig avkastningen i sparandet är hittills i år 28 procent (28,4 procent).

Örebro

I Örebro är spararna i genomsnitt 38 år gamla (39 år) och 35,5 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 282 800 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 33 900 kronor (51 200 kronor).

I Örebro månadssparar man 2 200 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder i örebroarnas sparande är 67,3 procent i aktier (67,4 procent), 32,7 procent i fonder (32,6 procent).

Med en genomsnittlig avkastning på 29,9 procent har örebroarna både lyckats bättre än den genomsnittligt spararen hos Avanza (28,4 procent) och slagit Stockholmsbörsens breda index (29,45 procent vid mättillfället). Detta placerar örebroarna på en andra plats i vår jämförelse mellan Sveriges regioner.

Östergötland

I Östergötland är spararna i genomsnitt 38 år gamla (39 år) och 34,6 procent är kvinnor (37,6 procent).

Det genomsnittliga sparkapitalet ligger på 371 300 kronor (487 000 kronor) medan medianen ligger på 45 900 kronor (51 200 kronor).

I Östergötland månadssparar man 2 500 kronor (2 800 kronor).

Förhållandet mellan aktier och fonder i östgötarnas sparande är 65,8 procent i aktier (67,4 procent), 34,2 procent i fonder (32,6 procent).

Med en genomsnittlig avkastning på 29,2 procent hittills i år lyckas östgötarna bättre än den genomsnittligt spararen hos Avanza (28,4 procent) och är i linje med Stockholmsbörsens breda index (29,45 procent vid mättillfället).

Väldigt enkelt att komma igång

Jag hoppas att detta kan inspirera och motivera fler med sitt sparande och därmed också hjälpa sin region att bättra på siffrorna. Om man inte kommit igång än så är det faktiskt väldigt enkelt att göra det. Månadsspara och köp billiga fonder om du inte vill engagera dig så mycket. Om du vill köpa aktier, sprid riskerna och välj 10-15 aktier i 5-6 olika branscher. Och kom ihåg att även ett litet sparande kan växa till en stor summa om du ger det tid.

Få tillbaka alla avgifter på både aktier och fonder

Alla som ännu inte kommit över 50 000 kr i samlat sparande hos oss får tillbaka alla avgifter – på alla fonder. Det sker helt automatiskt. Dessutom handlar du aktier för 0 kr på Stockholmsbörsen. Här kan du läsa mer om vårt starterbjudande.

Lycka till,

/Moa, Sparanalytiker

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Starterbjudande gäller för kunder med Courtageklass Start som inte kommit över 50 000 kr i samlat sparande hos oss. Fondavgifterna återbetalas under första kvartalet efterföljande år som fondandelarna ägts. Läs mer om vårt starterbjudande och se villkor på avanza.se/starterbjudande. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg