Skillnaden mellan insättningsgaranti och investerarskydd

Av Johanna Kull

01 jan 21

Share

”Vad är skillnaden mellan insättningsgaranti och investerarskydd?” Det frågan fick jag från 70 åriga Anita som även var orolig över vad som skulle hända med hennes pengar om banken hon sparade i fick problem. Låt oss gå igenom vad de här olika skydden är för något och varför Anita inte behöver vara orolig.

Ett stabilt och välfungerande banksystem är en förutsättning för en välfungerande ekonomi. För att företags ska kunna växa, hushåll köpa en bostad och så vidare. Det här bygger såklart på att bankerna är välskötta och inte minst på att det finns ett förtroende för banken/bankerna hos allmänheten. Den statliga insättningsgarantin och även investerarskyddet är två åtgärder för att öka allmänhetens förtroende för banksystemet och inte minst för att skydda privatpersoner från eventuellt oseriösa/icke välskötta banker. Det som skiljer dem åt är att insättningsgarantin gäller för kontosparande, medan investerarskyddet gäller för värdepapper.

Insättningsgarantin – skyddar dina kontopengar

Insättningsgarantin innebär att du som privatperson kan få ersättning av staten om den bank eller det institut där du har sparkonto hos går i konkurs. Garantin ersätter kapital upp till 1 050 000 kronor per person och institut. Har du pengar hos flera olika banker/institut kan du alltså få ersättning på upp till 1 050 000 kronor från vart och ett av dem. I vissa särskilda fall kan du få ett högre ersättningsbelopp (max 5 miljoner kronor) för insättningar som är kopplade till vissa livshändelser, till exempel om du har sålt din bostad.

Insättningsgarantin administreras av Riksgälden och alla företag som erbjuder ett sparkonto måste i förhand ansöka hos Riksgälden om godkännande av att kontot uppfyller kriterierna för insättningsgarantin.

Ett viktigt tillägg är dock att det finns konton hos så kallade inlåningsföretag som lockar med betydligt högre räntor men som inte omfattas av insättningsgarantin och som inte heller står under tillsyn av Finansinspektionen. Detta är inte en trygg sparform och ska inte ses som ett sparkonto. kom ihåg, om något låter för bra för att vara sant, är det ofta det också. .

Hos Riksgälden kan du se vilka banker/institut som omfattas av insättningsgarantin.

Investerarskyddet – skyddar dina värdepapper

Om du har aktier eller fonder placerade på depå/ISK hos en bank som går i konkurs, ska detta i normalfallet inte påverka dina innehav. Dina pengar är ju investerade i aktier i ett annat bolag eller i en fond, och banken är egentlig bara en kanal mellan er. Skulle det av någon anledning ändå visa sig att du inte kan få ut dina värdepapper, då kan investerarskyddet träda in. Det innebär att du kan få ersättning för ett belopp på högst 250 000 kronor per person och institut. Men som sagt, dina värdepappersinnehav har egentligen inget att göra med banken.

Hos Riksgäldens finns ett register över vilka institut som omfattas av investerarskyddet.

Spara enbart på sparkonton med insättningsgaranti

Seriösa banker och institut är omfattas av Riksgäldens insättningsgaranti och investerarskyddet, och risken att de skulle gå omkull är också mycket låg.  Vad gäller konton hos så kallade inlåningsföretag som inte har insättningsgaranti tycker jag man ska undvika det helt. De kan locka med räntor på flera procent, men de är på inget sätt en säker sparform och borde överhuvudtaget inte kallas för kontosparande sparform.

Men som sagt, så länge Anita har sina pengar hos en vanlig bank med insättningsgaranti finns det inget att oroa sig för.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg