Spararna tror på fortsatt börsuppgång

Av Johanna Kull

07 jul 20

Share

Privatspararna tror på fortsatt börsuppgång. Det visar en ny Demoskop-undersökning med 1 133 svarande. Avanzas Sparindikator som mäter skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjuknade börs kommande 12 månader når en ny rekordnivå och landar på 13, jämfört med 2 kvartalet innan. Fler sparare planerar att öka andelen sparande placerat på börsen och fler tror sig kunna spara mer kommande år.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 37 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att stiga. Det är en marginell minskning jämfört med kvartalet innan. Den stora skillnaden jämfört med tidigare kvartal, återfinns i den kraftiga minskning av andelen som tror på fallande börs. 24 procent tror att börsen kommer att sjunka kommande år, vilket är en minskning med 14 procentenheter jämfört med kvartalet innan.

Kraften i börsens återhämtning tillsammans med de ljusglimtar vi ser i senaste tidens makrodata, har lett till en tilltagande optimism bland privatspararna. Aldrig tidigare har börsoptimisterna varit i en så kraftig majoritet. Den höga avkastning som många sparare fått på de investeringar de gjorde under våren då aktieköpen slog rekord, är sannolikt en ytterligare bidragande orsak till det positiva humör som nu råder.

Avanzas Sparindikator* som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna landar på 13, jämfört med 2 kvartalet innan. Det är den högsta uppmätta nivån i Sparindikatorns drygt tvååriga historia.

Det negativa tolkningsföreträde som rådde när turbulensen var som störst, är nu som bortblåst. Visst finns det mycket som talar för börsen framöver, inte minst positivare makrostatistik samt den fortsatt ultralätta penningpolitiken. Men som alltid finns det också risker och som investerare är det ofta klokt att inte låta sig påverkas för mycket av de snabba vändningarna, utan hålla sig till sin sparplan. Börsen har en tendens att överdriva såväl positiva som negativa nyheter.

Fler planerar att öka börssparandet

En annan trend under kvartalet är att fler planerar att öka andelen börssparande. 15 procent av de tillfrågade planerar att öka andelen som är placerat på börsen, jämfört med 8 procent som planerar att minska börsandelen och istället spara mer på till exempelvis sparkonto. Majoriteten, 64 procent, av de tillfrågade planerar ingen förändring i balansen mellan börs- och räntesparande.

Oavsett hur börsen utvecklas på kort sikt är det för snittspararen högst sannolikt ett klokt steg att öka andelen aktier eller aktiefonder något. Snittspararen har ett relativt räntetungt sparande, där drygt hälften av kapitalet är placerat på sparkonto eller i räntefonder. En fördelning som inte matchar den långa sparhorisont vi ofta har och inte heller ger de bästa förutsättningarna för pengarna att växa.

Fler tror sig kunna spara mer

När det gäller framtidsutsikterna för den egna ekonomin har tongångarna förbättrats senaste kvartalet. En tredjedel, 30 procent av de tillfrågade, tror sig kunna spara mer kommande 12 månader jämfört med det senaste året. Det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med tidigare kvartal.

Tron på den egna framtida sparmöjligheten har studsat tillbaka till mer normala nivåer efter att ha störtdykt under våren, då osäkerheten var som störst och antalet varsel om uppsägning sköt i höjden. Sedan dess har varseltakten avstannat något, allt fler länder har öppnat upp sina samhällen och även företagens optimism har återkommit enligt inköpschefsindex. Att dessa ljuspunkter även avspeglas i privatpersoners framtidstro är rimligt.

Vad tror du om börsen framöver?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg