Sparindikatorn: Fler optimister bland privatspararna

Av Johanna Kull

10 jul 19

Share

Börsen ska fortsätta upp. Det är i alla fall vad privatspararna tror, enligt en nyligen genomförd Sifo-mätning. Ja efter årets starka börsstart med en uppgång på 23 procent för Stockholmsbörsens breda index första halvåret, ökar antalet optimister bland privatspararna till den högsta uppmätta nivån någonsin för Sparindikatorn. Antalet sparare som tror att börsen ska falla, sjunker samtidigt kraftigt.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 21 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att sjunka, vilket är en minskning med 16 procentenheter sedan årsskiftet. Samtidigt ökar andelen som tror att börsen kommer att stiga till 20 procent, en ökning med 7 procentenheter sedan årsskiftet och den högsta nivån någonsin för  Sparindikatorn.

Avanzas Sparindikator som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna, landar därmed på -1 jämfört med -11 kvartalet innan och -24 vid årsskiftet.

Sparindikatorn firar ett år och visar tydlig trend

Sparindikatorn firar nu ett år och trenden som blivit allt mer tydlig är att spararnas börshumör korrelerar starkt med hur börsen utvecklats månaderna innan mätningen genomförs. Vid årsskiftet när börsen hade fallit kraftigt, sjönk även Sparindikatorn ordentligt, medan den nu efter två mycket starka kvartal i rad, har stigit kraftigt.

Det finns helt klart en tendens att vi låter börsens dagsform avgöra hur vi ser på framtiden. Det är lite problematiskt, för medan tillbakablickar är mycket lätta att göra, säger de i princip ingenting om framtiden. Allt annat lika så har ju värderingarna höjts och börsen prissätts idag högre än vid årsskiftet.

Minimera risken att köpa dyrt och sälja billigt

Vanligtvis gillar vi att köpa billigt, men när det kommer till just aktier och aktiefonder finns det tyvärr mycket statistik som pekar på att vi gör precis tvärtom. Vi faller offer för de psykologiska sparfällorna (som vi skrivit om här och här) och sparar som mest efter en lång börsuppgång, medan vi säljer efter en börsnedgång. Det blir tyvärr motsatsen till att köpa billigt och sälja dyrt. Den risken svär du dig fri ifrån genom att ha ett kontinuerligt månadssparande.

Vad tror du om resten av börsåret?

//Johanna

Relaterade inlägg