Sparindikatorn Kv4: Färre pessimister bland spararna

Antalet dysterkvistar minskar kraftigt.  2019 års starka börs har lett till en ökning i antalet optimister bland privatspararna. Ökningen sker dock från låga nivåer och pessimisterna är fortfarande fler än optimisterna. Avanzas Sparindikator, som mäter skillnaden mellan andelen som tror på stigande och sjuknade börs kommande år, är därför negativ och landar på -10, jämfört med -22 kvartalet innan. Det visar en ny SIFO-undersökning med 1 050 svarande.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 27 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att sjunka, vilket är en minskning från 35 procent kvartalet innan. 17 procent tror att börsen kommer att stiga, en ökning med 4 procentenheter jämfört med kvartalet innan.

Avanzas Sparindikator* som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna, landar därmed på -10 jämfört med -22 kvartalet innan.

Risk att tajma fel

Sparindikatorn som nu funnits i knappt två år visar på en stark korrelation mellan privatspararnas börshumör och hur börsen utvecklats månaderna innan mätningen genomförs. Under årets stökiga tredje kvartal sjönk Stockholmsbörsen närmare 10 procent tillfälligt, och efter denna nedgång sjönk även spararnas tro på framtida börsutveckling till bottennivåer. För att nu, efter en stark börsavslutning, stiga kraftigt.

Det finns helt klart en tendens att vi låter börsens dagsform avgöra hur vi ser på framtiden. Det är problematiskt, för medan tillbakablickar är mycket lätta att göra säger de i princip ingenting om framtiden. Sparindikatorn har aldrig varit på så låg nivå som vid början av 2019. Ett tidpunkt då det hade varit ett utmärkt tillfälle att investera en större pott på börsen då Stockholmsbörsens sedan dess är upp 32 procent, XX procent om vi räknar med utdelningar.

Ingen kunde dock veta det på förhand. Det ligger liksom lite i sakens natur att börsen inte går att förutspå. Över tid tenderar den dock att stiga och du som har ett löpande månadssparande och köper lite hela tiden, tenderar att bli en vinnare.

Spara mer kommande år

När det gäller framtidsutsikterna för den egna ekonomin är tongångarna ljusa. En tredjedel, 32 procent av de tillfrågade, tror sig kunna kunna spara mer kommande 12 månader jämfört med det senaste året och 47 procent tror sig kunna spara lika mycket. Endast 17 procent tror att de kommer behöva minska på sparandet.

Det är mycket glädjande, framför allt med tanke på att Riksbanken i december höjde reporäntan och att vi redan nu sett hur flertalet banker följt efter och höjt sina bolåneräntor. Boräntan är en av hushållens största kostnadsposter, så att hela 82 procent av hushållen trots höjningen tror sig kunna spara mer eller lika mycket kommande år är positivt och tyder på att majoriteten av hushåll har goda marginaler i sin ekonomi.

Unga mellan 18 och 34 år ser ljusast på sina framtida sparmöjligheter. I den gruppen tror nära hälften, 48 procent av de tillfrågade, att de kommer kunna spara mer än vad de gör nu. I gruppen 35–55 år är motsvarande andel 36 procent och i gruppen 56–79 år 12 procent. Gruppen unga vuxna består delvis av studenter som kommer ut i arbetslivet inom ett år. Att de förutspår sig kunna spara mer är inte så förvånande, men glädjande.

Vad tror du om börsens utveckling kommande år?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg