Största klimatpaketet i USA:s historia – nu rusar investerarna till sektorn

Av Johanna Kull

23 aug 22

Share

Det största klimatpaketet i USA:s historia klubbades i början av augusti i amerikanska kongressen. Paketet, ”Inflation reduction act”, är på 369 miljarder dollar, motsvarande cirka 3 750 miljarder kronor, och absoluta merparten av pengarna är klimatfokuserade.

Det handlar bland annat om skattelättnader riktat till aktörer inom förnybar energi och om riktade incitament till privatpersoner för att energieffektivisera sina hem. Stimulanspaketet syftar både till att få ner inflationen och bidra till att målet om att sänka USA:s utsläpp av växthusgaser med 40 procent till 2030 nås.

Satsningarna har gett effekt på finansmarknaden. Första halvan av augusti ser vi hur de amerikanska investerarna rusat till börshandlade fonder (s.k. ETF:er) inriktade mot förnybar energi hela 426 miljoner dollar. Att jämföra med 123 miljoner dollar under hela juli, enligt data från Morningstar.

De statliga investeringarna förväntas också skynda på den redan starka trenden och intresset för Startups-bolag inom förnybar energi och grön teknik. Riskkapitalinvesteringarna i amerikanska Startups-bolag inom grön energi och grön teknik mer än fördubblades 2021 jämfört med tidigare år. Och tittar man på första kvartalet i år var investeringarna 47 procent större än året innan.

Vissa bedömare menar till och med att stimulanspaketet med de förbättrade förutsättningarna för gröna bolag, kommer leda till ytterligare 300 till 1 000 nya bolag som annars inte skulle kunna skapas.

Annons

Det är alltså ofrånkomligen så att bolag inom de gröna sektorerna har vind i seglen. Nu mer än någonsin. Det kan skapa intressanta investeringsmöjligheter för den långsiktiga spararen. Och att intresset är stort märks även i Sverige där inflödet till fonder med hållbarhet som uttalat mål (s.k. mörkgröna fonder) ökar, medan fonder som ska främja hållbarhet (s.k. ljusgröna fonder) ser utflöden.

För den långsiktiga investeraren som vill ha en exponering mot förnybar energi och gröna sektorer, kan en branschfond inriktning Miljö eller Ny energi vara ett alternativ. Det kan du filtrera fram i fondlistan. För den initierade aktiespararen finns det såklart specifika bolag att utforska. Alldeles oavsett om man är fond- eller aktiesparare är det dock viktigt att ha en bredd i portföljen och inte investera för stora delar av sitt kapital i en och samma sektor. Kom ihåg, vid såväl upp- som nedgångar (kanske främst vid nedgångar) är det skönt att ha exponering mot olika sektorer som kan växeldra.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg