Teknikjättarna fick börsen på fall – låt det inte påverka din strategi

Av Johanna Kull

04 sep 20

Share

Med de stora teknikbolagen i spetsen föll de amerikanska börserna brant i början av september och nedgången på tekniktunga Nasdaq summerade till över 5 procent första nedgångsdagen och över 10 procent på en dryg vecka. En liten andningspaus är emellertid fullt rimligt och tvära kast enskilda dagar är inget man ska förändra sin strategi utifrån. Det riskerar att bli en dyrköpt läxa. Det har inte minst det senaste halvåret lärt oss. Här mer om vad som hände under den lilla tech-nedgången.  

Amerikanska aktier tappade kraftigt under ett par dagar början av september och torsdagen 3/9 fick vi den största nedgången sedan juni. Breda S&P 500 tappade 3,5 procent, medan tappet på tekniktunga Nasdaq var hela 5 procent. Jättar som Apple och Tesla föll 8 respektive 9 procent, medan Facebook-aktien klarade sig något bättre med ett tapp på 3,8 procent.

Nedgångarna måste emellertid sättas i relation till teknikaktiernas fenomenala återhämtning sedan botten i mars. Nasdaq har sedan dess stigit 68 procent och sedan årsskiftet är uppgången 23 procent. Detta trots att vi är mitt inne i den djupaste ekonomiska nedgången på decennier. Även Stockholmsbörsen handlas nu på plus sedan årsskiftet med en uppgång på drygt 6 procent för breda index OMXSPI och sedan botten i mars är uppgången hela 53 procent.

Nasdaqs utveckling senaste 3 åren.

 

Att börsen är framåtblickande, att pengar är gratis och att centralbanker och regeringars stimulanser är massiva, har förklarat börsuppgången generellt. Teknikbolagens fenomenala uppgång har förklarats av deras status som ”coronavinnare” då de sett en ökad efterfrågan på sina varor och tjänster.

Alla fullt rimliga förklaringar. Men hur relevanta dessa förklaringar än är, är det ändå rimligt att uppgången inte fortsätter i samma fart dag efter dag. Det behövs andningspauser även på börsen. Och då är det också rimligt att de högst värderade aktierna, de som varit drivande i uppgången, är de där nedgången blir mest påtaglig.

Även det så kallade skräckindexet VIX, ett index som mäter den förväntade volatiliteten, d.v.s. svängningarna på marknaden framöver, hade stigit vilket indikerar att fler trott på något kraftigare kursrörelser. Det är emellertid långt ifrån nivåerna vi såg när oron var som störst under våren.

Volatilitetsindex har stigit något sedan mitten av augusti.

 

Min poäng är inte att nu direkt efter en större nedgång påstå att endagstappet på 5 procent var väntat och att man kunde ha förutspått det. Det går inte. Inte att det skulle ske just då. Däremot att det skulle komma en dag med en kraftigare tillbakagång, det var långt ifrån oväntat. Svängningar som dessa är lika naturliga som att vi inte orkar springa på full hastighet på löpbandet hur länge som helst. Problemet är bara att ingen kan säga exakt när de kommer. Och därför bör vi heller inte lägga ned för mycket tid på att försöka, det riskerar att kosta betydligt mer än det smakar.

Diversifiera och månadsspara

Enklaste sättet att slippa få ont i magen över rubriker och nedgångar på börsen, det är genom att ha ett diversifierat sparande i breda fonder eller en aktieportfölj med minst 12 olika bolag i minst fem olika branscher, och genom att månadsspara. Då blir du inte beroende av ett bolag eller bransch och du minimerar risken att hamna i en av de vanligaste psykologiska fallgroparna när det kommer till investeringar: Att köpa och spara ”för mycket” efter en lång börsuppgång, medan du blir orolig och säljer efter en nedgång.

Fyra fördelar med att månadsspara:

  • Du minimerar den psykologiska dimensionen och risken att du avstår köp i sämre tider (goda köptider!)
  • Det sköts automatiskt vilket är extra bra för dig som inte är intresserad av investeringar men vill ha ett sparande
  • Du ”ser” inte pengarna när de dras automatiskt i samband med lön varje månad
  • Du sänker risken att investera vid ”fel tillfälle” eftersom du sprider ut köpen

Till sist, om du var långsiktig igår är du det rimligtvis idag också.

Lycka till med investeringarna!

//Johanna
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg