Valutarisk – något positivt

Svenskarnas USA-fonder har i snitt gett hela 24 procent sedan årsskiftet och det beror inte bara på amerikanska börsernas starka utveckling. En tredjedel, 7,5 procentenheter, av fondernas avkastning är en ren valutaeffekt. Samma sak gäller om vi tittar på avkastningen senaste 5 åren. En USA-fond har på fem år gett en avkastning på i snitt 125 procent och även här är en tredjedel, 47 procentenheter, en ren valutaeffekt. Kanske är det dags att sluta kalla det valutarisk och istället kallas det möjlighet, eller i alla fall diversifiering.

Valutarisk – vad är det egentligen

När du äger aktier noterade på en utländsk börs, sparar du samtidigt i en annan valuta. Detsamma gäller fonder. Sparar du i en USA-fond påverkas din avkastning alltså inte bara av aktieutvecklingen bland fondens innehav, utan också av kronans utveckling gentemot amerikanska dollarn. När kronan tappat i värde gentemot dollarn, får du mer tillbaka i kronor för varje dollar du köpt USA-fond för. När kronan istället stärks gentemot dollarn, slår pendeln åt andra hållet och du får mindre tillbaka i kronor.

Att valutaförändringar kan ha stor effekt på vår totalavkastning, har varit tydligt senaste åren då kronan försvagats kraftigt gentemot majoriteten av världens valutor. Extra märkbart har det varit i de så vanliga USA-fonderna, samt i vår absolut vanligaste fondtyp globalfonderna, vilka till 50-60 procent består av amerikanska aktier.

De senaste 5 åren har en USA fond i snitt haft en avkastning på 125 procent. Samtidigt som kronan försvagats med 47 procent gentemot dollarn. En tredjedel av den svenska fondspararens vinst i USA-fonderna är alltså en ren valutavinst.

Vad gäller globalfonder är effekten snarlik. De har i snitt avkastat 87 procent på 5 år varav drygt 25 procent är en ren dollareffekt. Till detta kommer effekten av kronans försvagning även mot övriga världsvalutor. T.ex. kan kronans försvagning gentemot Euron, förklara ca 8 procent av globalfondens totalavkastning senaste 5 åren. Även här står alltså valutaeffekten för mer än en tredjedel av totalavkastningen.

Valutadiversifiering en bättre benämning

Med dessa siffror i åtanke ter det sig märkligt att vi ofta använder oss av det negativt laddade ordet valutarisk, när vi pratar om investeringar i fonder eller aktier på en annan marknad. Ja, visst kommer valutaförändringar att påverka totalavkastningen, men det är ju precis lika stor risk att enbart investera i svenska kronan. Inte nog med att du då enbart investerar i svenska bolag, du investerar också i att kronan ska stärkas gentemot omvärldens valutor.

En Sverigefond har i snitt haft en avkastning på 55 procent senaste 5 åren, men samtidigt har kronan försvagats med 19 procent om man ser till KIX-index. Ett index som visar hur kronan utvecklats gentemot valutorna hos våra vanligaste handelspartner. En försvagning som den som investerat i en globalfond alltså blivit kompenserad för, till skillnaden från den som enbart investerat i en Sverigefond.

Vad ska jag investera i för att dra fördel av valutaförändringarna?

Valutakurser är notoriskt svåra att förutspå och jag tycker inte att man helt ska ändra sin strategi utifrån förväntningar på kronkursen. Den kan agera både sänke som flöte. Däremot tycker jag att man bör ha sitt sparande spritt över flera olika valutor Det är inte att ta valutarisk, det är att diversifiera. Vilket är en av de viktigaste byggstenarna i ett långsiktigt framgångsrikt sparande.

Fondsparare har i regel ett relativt diversifierat sparande. 6 av 10 fondsparare hos Avanza äger t.ex. en globalfond eller USA-fond och sett till värdet står fonderna för 40 procent av totalt fondsparande. Aktiespararna är mer hemkära. Bara 3 av 10 aktiesparare äger utländska aktier och sett till värdet på aktieinnehaven är diversifieringen ännu sämre. Utländska aktierna utgör bara 10 procent av totala aktiesparandet. Här finns det möjlighet till förbättring med andra ord!

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg