Så kan kvinnor få 1,5 miljoner mer till pensionen

Av Avanza

03 maj 22

Share

Trots att kvinnor haft en högre medianavkastning än män de senaste fem åren uppger nästan varannan kvinna att de har ingen eller liten kunskap när det kommer till sparande och investeringar. Om kvinnor vågade tro på sig själva skulle vi ta ett stort steg framåt för jämställdheten.

Under perioden februari 2021-februari 2022 hade kvinnor mer än dubbelt så hög medianavkastning jämfört med männen, 10% jämfört med 4%. Och tittar vi fem år tillbaka i tiden har kvinnor haft 9,8% medianavkastning per år medan männen hade 9,4%.

1,5 miljoner mer till pensionen

0,4 procentenheter kanske inte låter så mycket men om vi zoomar ut perspektivet och tittar på vad den här skillnaden blir i ett månadssparande på 2 000 kronor i 40 år blir faktiskt skillnaden nästan 1,5 miljoner mer till kvinnorna. Ett välbehövligt tillskott till pensionen för de flesta. Om du själv vill laborera kring hur mycket olika månadssparanden kan ge dig kan du ta en titt här. 

Annons

Varannan kvinna tror inte på sig själv

Men även om kvinnor visar sig vara bra på det här med sparande och investeringar är det ytterst få som tror på sig själva. I en undersökning gjord av Demoskop på vårt uppdrag visar det sig att bara 5% av kvinnorna känner sig bekväma med att spara på börsen och hela 17% känner sig mycket obekväma. En avsevärd skillnad gentemot männen och detta trots att kvinnor historiskt har presterat bättre.

Förutom att kvinnor inte känner sig lika bekväma som män med att spara på börsen har de också betydligt sämre tilltro till sin finansiella förmåga. Bara 1% av de tillfrågade kvinnorna ansåg sig ha mycket stor kunskap när det gäller sparande och investeringar. Bland männen var det sju gånger så många.

Självskattning vid sparande och investeringar Andel kvinnor Andel män
Jag känner mig mycket bekväm med att spara och investera på börsen 5% 17%
Jag känner mig mycket obekväm med att spara och investera på börsen 17% 6%
Jag har en mycket stor kunskap om sparande och investeringar 1% 7%
Jag har ingen kunskap om sparande och investeringar 11% 4%

 

Kön ser ut att vara en viktigare faktor när det kommer till upplevd finansiell förmåga än utbildningsnivå. Endast 28% av de med högskole- eller universitetsexamen uppger att de har en ganska stor till mycket stor kunskap när det gäller sparande och investeringar. Motsvarande siffra för männen är 37% och för kvinnorna 11%.

Samtidigt uppger nästan varannan kvinna, 46% av de tillfrågade, att de har ganska liten till ingen kunskap alls om sparande. Det är dubbelt så många som männen, 23% av männen uppger att de har en ganska liten till ingen kunskap.

Hur vi stärker börssjälvförtroendet

Det finns tyvärr ingen silver bullet för att stärka börssjälvförtroendet. Men flera små steg kanske ändå kan få en effekt.

Du som redan kommit igång med ditt sparande: Dela med dig av dina tankar och erfarenheter. Peppa och stötta varandra i sparresan – även när det är stökigt på börsen.

Du som sparar till barn: Låt inte döttrarna komma efter utan starta ett barnspar. Bland 16-åringarna som har ett barnsparkonto tillhör bara vart fjärde konto en flicka.

Har du själv inte ännu tagit steget? Här kommer du igång med ett sparande.

Och här kan du läsa min kollega Johannas kloka inlägg om  om varför det är viktigare att komma igång än att kunna allt när det kommer till sparande.

/Moa

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg