Joe Biden svärs in – det vill han investera i

Den bästa börsutvecklingen någon president haft mellan val och tillträde, är vad Joe Biden har i ryggen när han under onsdagen svärs in som USA:s 46e president. Bakom den 13 procentiga uppgången står såväl förhoppningar om stora infrastruktursatsningar, ett massivt klimatpaket och inte minst ett nytt stimulanspaket lika stort som 3 gånger Sveriges BNP. Låt oss titta mer på vad som lyft börsen. 

Biden startar sitt presidentskap med en omkring 13 procentig uppgång av S&P500 i ryggen sedan valdagen, vilket enligt analyshuset CFRA är den bästa aktieutvecklingen som någon president haft mellan val och tillträde. Och ska vi tro på historien kommer även Bidens första år bli positivt ur börsperspektiv. I snitt har S&P 500 stigit 11,3 procent under det första året med en demokratisk president, enligt samma analyshus.

Klimatplanen

Några av aktierna som utmärker sig på plussidan sedan Biden valdes, är aktier inom sektorerna förnyelsebar energi och energiteknik. Här och här har jag skrivit mer om dessa,. Aktierna hade redan vind i seglen, men lyftes ytterligare av Biden-vinsten då han gått till val på ett historiskt stort klimatpaket ”The Biden Plan For A Clean Energy Revolution and Environmental Justice”. Ett paket som om det sjösätts innebär investeringar på 2 000 miljarder dollar i för att minska landets utsläpp och förhindra klimatförändringen. Investeringar som även gynnar bolag verksamma inom infrastruktur, då planen även är stora infrastruktursatsningar. Här några delar ur planen:

  • Återansluta USA till Parisavtalet – Förutom detta vill Biden även utöka USA:s internationella engagemang på området.
  • Grön energi –Investera i 500 miljoner nya solpaneler, samt 60 000 nya vindkraftverk. Planen ska göra USA klimatneutralt till 2050 och energisektorn fri från utsläpp redan 2035. Idag står fossil energi för hela 63 procent av amerikansk energiproduktion.
  • Tillverkning och laddning av elfordon – investera i en halv miljon nya laddstationer för elbilar.
  • Fastigheter – Energieffektivisera fyra miljoner bostäder så att de får bästa energiklass. Alla federala byggnader och andra installationer ska vara ledande i omställningen.
  • Koldioxidlagring –Fördubbla de federala investeringarna i CCS-teknik (carbon capture and storage). Målet är att det ska bli en allmänt tillgänglig, kostnadseffektiv och snabb skalbar lösning.
  • Den andra järnvägsrevolutionen – bygga ut och förbättra järnvägsnätet med fokus på både gods och passagerare. Bl.a. vill man att tiden mellan New York och Washington DC halveras, snabbtåg ska förbinda kusterna och California High Speed Rail-projektet förverkligas.

Stimulanspaketet

En ytterligare faktor bakom börsens optimism är det förslag till nytt stimulanspaket som Biden presenterade veckan innan han svors in. Paketet är på massiva 1 900 miljarder dollar, motsvarande tre gånger Sveriges BNP. Som jämförelse kan nämnas att mellandagarnas stimulanspaket var på 900 miljarder dollar och det stimulanspaket som Obamaadministrationen drev igenom 2009 efter finanskrisen var på 800 miljarder.

Stimulanserna riktas främst till hushåll, ett fokus som gör att många analytiker menar att det kommer gynna konsumentaktier. Paketet omfattar bland annat:

  • Stödcheckar på 1 400 dollar per person för de flesta amerikaner.
  • Höjning av den federala minimilönen till 15 dollar per timme. Det skulle innebära en fördubbling av nuvarande minimilön som i över ett decennium varit 7,25 dollar per timme.
  • 400 miljarder dollar till att bekämpa coronapandemin. Pengarna ska bland annat gå till att sätta fart på vaccinleveranserna.

Minsta möjliga majoritet

För att satsningarna ska bli verklighet behöver Biden få senatens godkännande. Något som är långtifrån solklart. Framför allt vad gäller klimatplanen. Demokraternas majoritet i senaten är minsta möjliga och dessutom krävs det för många lagändringar en 60 procentig majoritet i senaten. Utsikterna för stimulanspaketet ser dock bättre ut. Att det behövs ett nytt stimulanspaket är alla tämligen ense om, men det kan vara så att Bidens paket kan komma att behöva bantas något.

Rapportsäsongen mer intressant

Visst påverkar Bidens prioriteringar ekonomin och därmed börsen. Framför allt har de stora gröna satsningarna potential att påverka över en längre tid. I ett kortare perspektiv väljer jag dock att rikta mina aktieglasögon mot rapportsäsongen som drar igång på riktigt nu i dagarna. De stora frågorna blir hur bolagens försäljning och vinst påverkats av att vi under det fjärde kvartalet fick en ny coronavå och hur väljer man att kommunicera kring framtiden. Är synen nu mer eller mindre optimistisk än vid förra rapporten?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg