Kan man ha ha flera ISK?

Finns det någon nackdel att ha flera ISK? En vanlig fråga som jag ofta ser ställas i olika investeringsgrupper. Det går utmärkt att ha flera ISK och det finns ingen tydlig nackdel att ha flera ISK. Tvärtom, många är vi som tycker att sparandet blir mer strukturerat.

Olika ISK för olika strategier

Fördelen med att ha flera ISK är att du enklare kan utvärdera och jämföra dina kanske olika strategier. Du kan också sortera dina sparpengar i potter utifrån sparhorisont och vad du har för mål med pengarna, och utvärdera det mot olika index. Ett femårigt målsparande vill du ju inte jämföra med ett rent aktieindex, vilket du däremot vill med ett 30-årigt pensionssparande.

Själv har jag tre ISK:n och en kapitalförsäkring, som jag döpt utifrån vad jag har investerar i. Ett ISK med bara aktier, ett med enbart fonder, ett med lite mindre mer riskfyllda tillväxtaktier samt en kapitalförsäkring för mina utländska aktier.

Anledningen till denna uppdelning är att jag vill kunna jämföra min egen prestation (d.v.s. mina egna aktieval) med hur fonderna utvecklas. Är det så att jag år efter år hackar efter och får en lägre avkastning än vad fondportföljen ger, jag då kanske jag enbart borde satsa på fonder. Och vice versa, presterar aktieportföljen konstant bättre, ja då är det där jag borde lägga mest krut.

Tillväxtportföljen är betydligt mindre än den ordinarie aktieportföljen. Detta för att den består av mindre tillväxtbolag med högre risk, där jag investerar en betydligt mindre peng än vad gör i mer mogna bolag med stabil intjäning.

Att de utländska aktierna ligger i en kapitalförsäkring har även det en naturlig förklaring. Som stavas utländsk källskatt. Du kan läsa med om det här.

Flytta mellan olika ISK?

Att flytta fonder eller aktier mellan olika ISK kostar inte en krona och det innebär heller ingen extra skatt. Så du kan lätt städa och ändra mellan kontona. Det är däremot inte möjligt att flytta värdepapper mellan ett ISK och en Kapitalförsäkring. Att flytta in värdepapper från ett aktie- och fondkonto till ISK går, men innebär en skattemässig effekt, då överföringen som görs i samband med flytten skatterättsligt betraktas skatterättsligt som en försäljning.

Hu många ISK har du?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg