Att framtidssäkra sparandet

Klimatförändringarna är redan här och påverkar hela vår planet. Så även världens börser och våra sparanden. Vad kan man göra för att säkra sitt sparande i en värld som allt mer präglas av extremväder och knappa resurser? I detta blogginlägg delar jag med mig av några tankar kring hur man kan skapa ett långsiktigt hållbart sparande.

FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC är tydliga i sin senaste rapport: Klimatförändringarna sker här och nu, är ett direkt hot mot livet på jorden och är orsakat av människan. Framför oss har vi smältande isar, höjda havsnivåer och mer extremväder. De värmerekord, skogsbränder och översvämningar vi sett i sommar, även här i Sverige, kommer alltså att öka i frekvens. Nu krävs omfattande utsläppsminskningar för att läget inte ska förvärras ytterligare. Det politiska svaret från världens stora ekonomier var ett entydigt bifall om att åtgärder behövs. Men frågan är om detta är tillräckligt.

Oavsett om du instämmer i IPCCs slutsatser eller ej och oavsett om de åtgärder som nu tas för att göra världen mer hållbar är tillräckliga kommer du att märka effekter i ditt sparande. Det finns framför allt två aspekter som kan vara bra att bära med sig:

Stranded assets

Stranded assets, eller strandade tillgångar, innebär att tillgångar blir värdelösa eftersom de inte tillåts/kan nyttjas till följd av klimathänseende. Detta kan påverka flera olika bolag och sektorer men är främst en fråga för olje- och energibolag som är beroende av gas, kol och olja. Stålindustrin är ett annat exempel där  den amerikanska tankesmedjan Global Energy Monitor i juni i år publicerade en rapport som slog fast att den globala stålindustrin i dag står för 11 procent av koldioxidutsläppen och sju procent av växthusgasutsläppen globalt. Dessutom bedöms utsläppen öka med en tredjedel till år 2050. Den globala stålindustrin bedöms dessutom kunna stå med mellan 40-70 miljarder dollar i strandade tillgångar. Många företag ställer nu om till att utveckla fossilfritt stål. Samtidigt finns ett antal flaskhalsar i den ökande efterfrågan på el.

Ett annat exempel är Cementa där tillståndet att fortsätta med kalkbrytningen är uppe i luften till följd av en bristfällig miljökonsekvensbeskrivning. 75 procent av det cement som används i Sverige tillverkas av Cementa och konsekvenserna för svensk bygg- och betongindustri kan bli enorma.

Ett skifte i investeringar när världens ekonomier ställer om

Världens stora ekonomier arbetar nu aktivt med att ställa om ekonomierna till en mer hållbar bana. EU:s stora projekt Den gröna given, som presenterades hösten 2019, är en investeringsplan som mobiliserar minst 1 000 miljarder euro i hållbara investeringar under en tioårsperiod. Den gröna given utgör en viktig del i det stora paket som EU presenterade i somras EU Fit for 55 som går ut på att minska utsläppen med minst 55 procent fram till år 2030. EU planerar nu massiva investeringar inom bland annat utbyggd laddinfrastruktur, hållbart flygbränsle, gröna renoveringar av bostäder och satsningar på förnybarenergi. Men det finns också förslag om höjd koldioxidprissättning på flyg och fartyg.

Även President Joe Biden har öka ambitioner för klimatarbetet. I sin presidentvalskampanj aviserade han satsningar för 2 000 miljarder dollar och likt EU finns det satsnignar inom laddinfrastruktur energieffektivisering av bostäder och förnybar energi.

Vid regeringens presentation av ekonomiska läget i förra veckan var det också tydligt att satsningar på hållbarhet kommer vara en viktig komponent i den kommande budgeten där regeringen aviserat ett reformutrymme på 74 miljarder kronor.

Hitta investeringsmöjligheterna

Som sparare kan det alltså finnas goda möjligheter att vara en del i dessa massiva investeringar men att identifiera exakt vilka bolag som blir vinnare är så klart svårt. Däremot finns det en del inspiration kring bolag som fokuserar på den gröna omställningen. En stor utmaning i att skapa ett hållbart sparande är så kallad green washing som innebär att företag marknadsför sig som hållbar utan att vara det. På EU-nivå pågår nu ett omfattande arbete med att sätta standards för vad som ska få klassas som hållbart. Längst i arbetet har man kommit med fonder och på vår webbsida har vi tagit fram flera sammanställningar där du bland annat kan se vilka bolag somplacerar i grönare alternativ, undviker fossila bränsle, har ett bra betyg inom miljöarbetet och som har högst hållbarhetsbetyg från Morningstar.

Om du är mer intresserad av aktier kan ett tips vara att använda sig av Nasdaqs Green Designation-märkning för att identifiera aktier i företag med en tydlig hållbarhetsambition. Ett annat sätt att identifiera intressanta bolag är att se vilka de underliggande innehaven är i fonder som tillexempel fått ett högt hållbarhetsbetyg från Morningstar eller ta en titt på denna tematiska lista över bolag inom bland annat sol- och vindkraft.

Avslutande tankar

De pågående klimatförändringarna och den pågående covidpandemin har öppnat ett massivt ”window of opportunity” för världens politiker att göra massiva investeringar. Det är viktigt att man som sparare har en förståelse för den omställningen i ekonomin som nu väntas och i bästa fall blir en del av den genom investeringar på rätt ställen. Samtidigt finns en stor utmaning i att regelverken kring vad som ska klassas som hållbara investeringarinte är i fas med utvecklingen i övrigt. Det pågår nu ett arbete på EU-nivå att öka transparensen och skapa de rätta verktygen för att göra det enklare att investera hållbart. Fram tills att detta är på plats landar tyvärr ett stort ansvar på oss själva som investerare. Genom informationen på vår webbsida tar vi ett litet steg till att göra det enklare att välja hållbart men mer arbete behövs.

Vill du läsa mer om hållbarhet och sparande?

Lycka till med sparandet!

/Moa

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg