Så investerar kvinnorna

Då är det i helgen dags för internationella kvinnodagen. En dag då kvinnors situation uppmärksammans från olika håll. Inte minst ekonomiskt och ofta hör man uttalanden om att kvinnor sparar för lite och tar för lite risk. Men stämmer det verkligen? Eller är det en felaktig generalisering. Vi gick igenom de 365 000 kvinnorna hos Avanza och fick då en bild över hur den typiska Avanza-kvinnan sparar. Det som som utmärker henne är snarare god riskspridning, prismedvetenhet och riskmedvetenhet. Inte riskaversion.

Lika mycket pengar som männen

Den genomsnittlige Avanza-kvinnan är 41 år, investerar i såväl aktier som fonder och har ett sparkapital på 187 000 kronor i snitt, eller 17 000 kronor i median. Det kan jämföras med männens 330 000 kronor i snitt och 17 000 kronor i median. Vad säger detta? Jo, att det för den stora gruppen sparare inte är speciellt stor skillnad i sparkapital mellan män och kvinnor. En liten grupp mycket rika män drar upp männens medelvärde, men sett till den stora gruppen sparare är skillnaderna mellan män och kvinnors sparkapital inte speciellt stor. En minst sagt glädjande siffra tycker jag.

Månadssparar 1 000 kronor

Ett gyllene riktmärke brukar sägas vara att försöka spara 10 procent av sin lön efter skatt. Baserat på att medianlönen i Sverige innebär det ett månadssparande på cirka 2 600 kronor. Såväl kvinnor som män ligger dock något under detta. Kvinnornas månadssparande uppgår till  1 000 kronor i median (2 100 i snitt) och männens 1 500 kr (2 700 i snitt).  Kvinnornas månadssparande är alltså betydligt lägre än männens oavsett hur man räknar. Förvisso är det inte så förvånande med tanke på att i kvinnor i snitt tjänar mindre än män, men här finns det ändå all anledning för såväl män som kvinnor att fundera på om det inte går att öka upp månadssparandet något. Skillnaden för ens framtida jag kommer att bli betydande.

Sparar du 1 000 kronor i månaden och får 7 procents årlig avkastning i snitt tar det dig 27 år att nå din första miljon, jämfört med 20 år om du istället sparar 2 000 kronor. Lyckas du spara hela 5 000 kronor i månaden tar det blott 10 år. Självklart är det bästa sparandet det som blir av, men genom att utmana sig själv något kan man helt enkelt nå sina drömmar snabbare.

Gillar fonder

När det kommer till valet mellan aktier och fonder har kvinnorna lika mycket sparat i fonder som aktier. 40 procent av kvinnornas sparande ligger i fonder, 40 procent i aktier och 20 procent av kapitalet består av torrt krut i form av kontanter på sparkonto. Här skiljer sig kvinnorna något från männen, vars aktiedel väger väger tyngre i portföljen.

Kikar vi närmare på kvinnornas fondsparande ser vi att portföljerna helt domineras av billiga indexfonder. 9 av de 10 populäraste fonderna är indexfonder med låg avgift. Först på plats 10 kommer den första aktivt förvaltade fonden. Det är rimligt. För även om billigast inte per definition alltid är bäst (vilket jag bloggat om här), är en billig indexfond heller aldrig fel. Den låga avgiften är en säker rabatt och du behöver inte lägga alls mycket tid på att utvärdera fonden. Det är så nära en ”välj och glöm-produkt” du kan komma.

Populäraste fonderna hos kvinnorna

Avanza Zero

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Avanza Global

Länsförsäkringar Global Indexnära

Swedbank Robur Access Asien

AMF Räntefond Lång

SPP Aktiefond USA

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära

Danske Invest Global Index

Swedbank Robur Ny Teknik

Populäraste aktierna hos kvinnorna

Tittar vi närmare på aktiesparandet ser vi föga förvånande ett starkt Home Bias. Alltså en förkärlek till svenska aktier. En tendens vi även ser hos männen. Vad gäller enskilda aktier finns det dock vissa skillnader mellan män och kvinnor. Investmentbolagen är något som har en given plats i såväl män som kvinnors portfölj, men medan män är överrepresenterade i råvarubolag och mer riskfyllda tillväxtbolag väljer kvinnor hellre välkända konsumentbolag som Axfood och ICA. Det är något som ofta vägt till kvinnornas fördel och man kan inte säga att kvinnor är för riskaverta, snarare mer riskmedvetna.

H&M

Investor B

Kinnevik B

Swedbank

Volvo B

Axfood

Latour

Nordea

Castellum

ICA Gruppen

Slutsats

Det finns inget som säger att kvinnor på något sätt skulle vara sämre investerare än män. Inte heller bättre. För trots viss överrepresentation i enskilda bolag/branscher utgör fonder och investmentbolag grunden i de allra flesta, män som kvinnors, portföljer. Det är en bra bas.

Det som de flesta bör arbeta med däremot. Det är att inte vara för enbent. Enligt statistik från Euroclear har varannan aktieägare bara en enda aktie i portföljen. Det är alldeles för smalt. Här finns den stora förbättringspotentialen. För alla, oavsett kön.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg