Amortera när inflationen stiger? Så kan du tänka

Av Avanza

31 mar 22

Share

Är det verkligen läge att fortsätta amortera när inflationen nu är på den högsta nivån på 40 år? Det finns flera saker att ta hänsyn till när man funderar över hur mycket man ska amortera. Här får du lite tips om hur man kan tänka. 

Inflation och bolåneräntor – så hänger det ihop

Den svenska Riksbanken har ett mål om att inflationen ska hålla sig på två procent. När den överstiger det,  ingriper Riksbanken med höjd ränta. Efter flera år med en ränta på mycket låg – och under en period till och med negativ – nivå, närmar vi oss den första höjningen. När Riksbanken höjer räntan blir det dyrare för banker att låna på korta löptider.

Samtidigt gör banker den största delen av sin upplåning via bostadsobligationer med långa löptider vilka styrs av marknadsräntorna. Dessa har redan börjat stiga, bland annat för att investerare redan sett en ökad risk för högre inflation och därför vill ha högre räntor för att kompensera detta.  Därför ser vi redan nu att flera aktörer redan höjt sina bolåneräntor, långt före Riksbanken.

Men vi ska också komma ihåg att många banker höjer sina bolåneräntor för att de KAN – inte för att de måste. Det finns fortfarande en rejäl prutmån på bolånen. Om du vill veta mer konkret om hur man prutar på bolånet kan du läsa här.

Du kan även passa på att se om du kan få en lägre ränta hos en annan bank. Här kan du jämföra ditt bolån och se hur mycket pengar du kan spara genom att flytta ditt bolån.

Inflationen leder alltså till att räntorna i ekonomin stiger vilket gör våra bolån generellt sett dyrare. Samtidigt äter inflationen upp våra lån som sjunker i värde i samma takt som inflationen i övriga ekonomin stiger. 

Hur man ska tänka kring inflation i denna nya miljö är upp till var och en, men vi ger några vägledande tips.

Ta reda på hur hög bolåneränta din ekonomi tål

När du fick ditt bolån gjordes en kalkyl av dina förutsättningar att klara en högre bolåneränta. Sannolikt klarar alltså din ekonomi en betydligt högre ränta än den du betalar i dag, men du kommer kanske få skära ner på en del utgifter som du vant dig vid. Börja därför med att räkna ut hur mycket en ränta på fem procent blir i kronor och ören för dig. 

Känns det som en orimlig kostnad är det kanske läge att antingen amortera i lite raskare takt, spara en summa varje månad på ett sparkonto som du kan använda när räntorna stiger eller binda hela eller delar av ditt lån. 

Om du däremot känner att din ekonomi tål en högre ränta kan det finnas bättre alternativ för din privatekonomi än att amortera. 

Annons

Att omvärdera sin bostad, så kan man tänka

Finansinspektionens amorteringskrav är primärt till för att skydda konsumenterna från för höga bolånenivåer. Helt enkelt för att vi inte ska stå med för stora lån om bostadspriserna sjunker eller om räntan tickar på uppåt och vi inte skulle ha råd att bo kvar. Här kan du läsa mer om hur amorteringskravet funkar.  

Enligt reglerna får man omvärdera sin bostad i syfte att sänka sin belåningsgrad max vart femte år. Om du tagit ditt bolån för mer än fem år sedan kan det alltså vara möjligt att göra en omvärdering och därmed få ett lättare amorteringskrav.

Med ett lättare amorteringskrav behöver du inte amortera lika stor summa varje månad. Visserligen sänker du din räntekostnad automatiskt genom att amortera på ditt lån, men pengarna blir också låsta till amortering istället för att till exempel gå till den viktiga bufferten eller amortera av dyrare konsumtionslån. Nu går vi igenom hur man kan strukturera sin ekonomi.

Ska alla amortera?

Om din ekonomi klarar ett boprisfall, en varaktigt högre ränta och du om kan lätta på amorteringen enligt FIs krav kan det vara aktuellt att fundera över vilken amorteringstakt som är lämplig för dig. 

Helt avgörande för en sund ekonomi är att ha en buffert. Här kan du läsa mer om hur stor en sådan kan vara. Har du inte en buffert på plats bör du bygga upp en sådan istället för att amortera. Ett slitet uttryck, som ändå är helt sant, är att du inte kan äta dina väggar. Om något oförutsett händer behöver du alltså ha en pott med relativt lättillgängliga pengar.

Därefter är det dags att se över dina övriga lån, till exempel konsumtionslån och bil- eller båtlån. Dessa har en högre ränta än ditt bolån och det är därför bra att amortera av dessa först. 

En ytterligare parameter att väga in är din ålder. När du börjar närma dig pensionen blir det betydligt svårare att få lån. En extra pott som kan finansiera det oväntade kan då vara bra att ha istället för att amortera.

Strikt ekonomiskt har det historiskt varit mer lönsamt att ha pengarna på börsen istället för att amortera. Det beror på att börsen historiskt har avkastat ungefär sju procent per år och vi befunnit oss i ett lågränteläge. Så om du har en buffert och låga övriga lån kan det vara värt att lägga en större peng på ditt långsiktiga sparande istället för att amortera. 

Lycka till!

/Moa

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg