Så investerar du som 50+

Marknadsoro och turbulent börs som 2020 hittills kännetecknats av, kan paradoxalt nog vara tuffare att hantera ju längre i livet man kommit. Desto äldre vi blir, desto större summa pengar har vi ofta investerat på börsen och desto smärtsammare kan en nedgång kännas. Det betyder inte att vi ska sluta spara på börsen. Sparhorisonten bör som alltid styra över hur vi placerar våra pengar och att man passerat 50-strecket innebär sällan att vi planerar att använda upp alla våra pengar kommande år.

Nycklar till framgångsrikt investerande

Hur börsen utvecklas inom ett år eller två vet vi aldrig och i rådande situation är det svårare än någonsin att göra prognoser. På minussidan har vi urusla ekonomiska indikationer och en arbetslöshet som skjuter i höjden, på plussidan har vi massiva ekonomiska stimulanser och försiktiga öppningar av världens ekonomier. Optimisterna verkar för närvarande vara i majoritet och och börsens snabba återhämtning sedan botten i mars tyder på att investerarkollektivet tror på en relativt snabb ekonomisk återhämtning 2021. Men osäkerheten är som sagt exceptionellt hög.

Denna osäkerhet bör inte påverka hur vi placerar våra pengar. Oavsett var vi befinner oss i livet och oavsett hur börsen rör sig idag och imorgon, ligger nyckeln till ett framgångsrikt investerande i att ha rätt pengar på rätt ställe och att sprida sina risker. Här fyra nycklar till ett framgångsrikt investerande:

  • Ha dina buffertpengar samt pengarna du planerar att använda kommande år placerat tryggt. Sparkonto är det naturliga valet för bufferten, eftersom tillgänglighet här är A och O. För det kortsiktiga sparandet som inte är en buffert, kan en försiktig blandfond passa.
  • Ditt långsiktiga sparande (pengar som du inte planerar att använda inom kommande fem år) är aktier/aktiefonder det naturliga valet. Detta oavsett börsens dagshumör.
  • Diversifiera – Bli inte beroende av ett enskilt bolag och inte heller av en enskild marknad eller bransch. Genom att ha en globalfond i portföljen får du riskspridningen automatiskt då den ger exponering mot i princip hela världen. Här de populäraste globalfonderna.
  • Månadsspara och månadssälj – genom att köpa och sälja vid flera olika tillfällen så blir du mindre beroende av hur börsen går just nu. Här ett inlägg om fördelarna med att månadsspara på börsen.

Tänk i femårsperioder

En metod för att inte oroas av tillfälliga börsras, det är att göra upp femårsplaner. Fundera igenom vilka pengar du kan tänkas vilja använda kommande fem år och placera dem tryggt. För varje år som går flyttar du sedan över pengar från dina fonder och till sparkontot. På så sätt har du hela tiden har nästa rullande femårsperiod tryggad. Hur resterande del varierar i värde, det kan du för ögonblicket strunta i.

Detta blir än mer viktigt ju närmare pension du kommer eftersom det inte alls är ovanligt att vi använder vårt privata sparande till att fylla ut pensionen. Däremot är det som sagt ovanligt att vi på ett bräde ska använda alla våra pengar och därför bör vi heller inte ta ut dem från börsen på ett bräde. Det blir för mycket av en chansning.

//Johanna
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg