Vad är #Pensionsupproret och hur påverkar det mig?

Av Avanza

16 okt 19

Share

På Avanza vill vi skapa en bättre framtid för miljoner människor genom att göra sparande billigare, bättre och enklare. Det är vår vision och något vi arbetar med varje dag. Ett steg i detta är det som några av oss jobbat väldigt intensivt med senaste månaderna, nämligen #Pensionsupproret.

Pensionsupproret är vårt uppror för att belysa de skevheter som finns inom pensionsbranschen och ett sätt trycka på för bättre konsumentskydd på pensionsmarknaden. Framför allt har vi försökt belysa problemen med det otillräckliga flytträttsförslag som regeringen lagt fram och som nu ligger på finansutskottets bord. Ambitionen med förslaget var att det skulle förbättra och förenkla för människor som vill flytta sin pension, ofta bort från aktörer med dyra avgifter.

Regeringens ambition var lovvärd, men skulle tyvärr inte innebära den förbättring som spararna förtjänar. Nej med Bolunds förslag hade det fortsatt kunna kosta dig tiotusentals kronor att flytta dina egna pengar. Om det ens hade varit möjligt. Där så kallade skalavgifter gör att nära på var femte krona riskerar att ätas upp av dessa helt onödiga avgifter. Något som vår styrelseordförande Sven Hagströmer och vår VD för Avanza Pension Åsa Mindus Söderlund menar riskerar att bli ett historiskt misstag som spararna får betala.

Hur borde flytträtten utformas för att måna om spararen?

Det här tycker vi är fel. Därför startade vi #Pensionsupproret och efter otaliga debattartiklar, möten med politiker och samtal med branschföreträdare ställde de borgerliga partierna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna sig på spararnas sida och kräver nu tydliga förbättringar vad gäller flytträtten. Och det har gett resultat. Det ställer sig nu helt eller delvis bakom våra kvar på att:

  • Flyttkostnaden – bör vara noll eller så nära noll som möjligt, speciellt om det handlar om fondförsäkringar. Vi anser att en administrativ kostnad är rimlig.
  • Göra skillnad på traditionell försäkring och fondförsäkring – Det initiala förslaget tar inte hänsyn till att spararen i en fondförsäkring bär sin egen risk. Denne bör inte drabbas negativt, vilket annars är risken.
  • Flytträtt ska införas även för försäkringar tecknade innan 2007 – Vi anser att det inte är försvarbart att diskriminera försäkringar tecknade innan 2007. Branschen måste konkurrera om kundnytta på en fri och rörlig marknad. Annars riskerar spararna att drabbas negativt av undermålig konkurrens och fortsatt höga avgiftsuttag. Vi är övertygade om att detta skulle leda till flera miljarder kronor mer i spararnas pensioner, eftersom den enskilde spararen då skulle kunna rösta med fötterna och lämna dyra aktörer som inte skapar något mervärde.

Nu kommer vi fortsätta att arbeta för att det ska sättas en maxgräns för hur lång tid flytt av en försäkring får ta. För att det inte ska krävas att din gamla arbetsgivare godkänner och skriver under flytten av en försäkring. Och mycket mer. Konsumentskyddet på pensionsmarknaden är långtifrån perfekt, men efter förbättringarna av flytträttsförslaget är vi i alla fall en bit på vägen.

Så hur påverkar det här mig?

I slutändan är det dina pengar, ditt liv och din framtid, för att inte tala om att tjänstepensionen faktiskt är uppskjuten lön. Pensionsbranschen har under lång tid mjölkat svenska sparare på miljardbelopp och därmed lagt sordin på din tryggade ålderdom, till förmån för deras egna vinster. Förutom tiotusentals kronor för att flytta ditt pensionskapital, om det ens är möjligt, så använder branschen friskt så kallade skalavgifter. En liten nätt avgift på vanligtvis 0,6 % per år. En siffra som inte ser så hög ut men som faktiskt riskerar att bränna bort hundratusentals- eller miljontals kronor för spararna. Det finns två läger i denna fråga, det lägret som självfallet vill fortsätta dränera härliga miljarder för egen vinning och det andra läget som menar att spararens pengar faktiskt är spararens pengar. Vi tillhör det sistnämnda lägret, det kanske låter som en självklarthet men tyvärr gäller inte det finansbranschen i allmänhet eller pensionsbranschen i synnerhet.

Låt mig ställa frågan så här – Skulle du kunna tänka dig att ge bort en miljon kronor? Om svaret är nej så förstår du nog varför denna fråga är så oerhört viktig för att säkerställa en bättre framtid för miljoner människor, det är som sagt din ekonomiska framtid det handlar om.

Här är ett axplock blogginlägg vi skrivit om #Pensionsupproret!

Vi kommer aldrig att sluta kämpa för din rätt att bestämma över dina egna pengar. Och framför allt din rätt att låta dina pensionspengar gå till dig. Inte till branschjättar!

Johanna & Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. Exemplet med skalavgifter som riskerar att äta upp var femte pensionskrona är räknat på en skalavgift om 0,6%, 7% värdetillväxt per år i snitt och 45 års sparhorisont.

Relaterade inlägg