Så påverkas din pension av coronakrisen

Av Johanna Kull

09 apr 20

Share

En brant nedgång i ekonomin ökad arbetslöshet och ett brant börsfall. De ekonomiska följderna av coronaviruset är kännbara. Men det finns ekonomiska delar du faktiskt inte behöver oroa dig för. En av dem är din pension. Låt mig förklara varför.

Bottenplattan påverkas knappt

Största delen av vår pension utgörs (för de allra flesta av oss) av den allmänna pensionen. Och den största delen av den allmänna pensionen (ca 85 procent), utgörs i sin tur av inkomstpensionen. Vilken inte påverkas av börsen. Inkomstpensionen  är konstruerad som så att inbetalda pensionsavgifter från dagens löntagare betalas ut i pension till dagens pensionärer och den påverkas alltså av hur många det är som arbetar och får lön i Sverige. Skulle denna kris bli långvarig och vi under en lång period få en hög arbetslöshet finns det därmed en risk för att den så kallade pensionsbromsen slår in och inkomstpensionen  behöver sänkas. Där är vi dock inte ännu. Systemet är trögrörligt och dit lär det i så fall dröja ett par eller flera år, om det ens inträffar.

Premiepensionen som utgör ca 15 procent av vår allmänna pension, är till skillnad från inkomstpensionen placerad i fonder och värdet här påverkas därmed av årets börsnedgång. Men har du mer än 10 år kvar tills du ska börja ta ut pengarna, då är årets nedgång inget du ska oroa dig för. Börsen svänger, det måste vi acceptera. Över tid tenderar den dock att stiga. De flesta har dessutom sin premiepension placerad i en så kallad generationsfond, där risken anpassas efter din ålder. Ju närmare pensionsåldern du kommer, desto lägre andel av dina pengar är placerat i aktiefonder och ju större andel i räntor. Detta kan man såklart lösa även själv genom att från ca 55 års ålder börja vikta över en del i tryggare fonder så smått. Här har jag skrivit mer om hur du kan tänka med din premiepension.

Bra och dåligt för tjänstepensionen

Tjänstepensionen är för många placerad i fonder och påverkas alltså av börsens svängningar. Även traditionella försäkringar påverkas, men ofta inte lika mycket. Samma tänk gäller dock för tjänstepensionen som för premiepensionen. Har du mer än 10 år kvar tills pensionering, då ska du inte oroas av dagens börsrörelser. Har du riktigt långt kvar till pension, då kan du till och med se positivt på denna nedgång. I strikt ekonomiska termer alltså. Till din tjänstepension sparar du löpande och de premierna som går in nu, de får du fler fondandelar/aktier för än vad du fick för bara några månader sedan.

Tänk långsiktigt

Oavsett om vi pratar om privat sparande eller pensionssparande är uppmaningen densamma. Utgå från vilken sparhorisont du har. Är det mindre än 5 år, då hör inte pengarna hemma på börsen. 5 till 10 år då är vi i en mellanperiod där du får hitta den balans mellan börs och ränta som passar dig bäst. Fler än 10 år, ja då är sannolikt börsen bästa sparformen.

Här har jag skrivit ett övergripande blogginlägg om hur du pensionssparar bäst efter ålder. Och här kan du läsa mer specifikt hur du bäst sparar till pensionen som 60-talist70-talist, och 80-talist.

Vilka pensionsfrågor har du?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Relaterade inlägg